"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY GJŠB

S ohledem na končící mandát stávající školské rady GJŠB vyhlašuji volby
do nové rady, které se uskuteční v pondělí 31. května 2021 v době
od 10
do 11 hodin v jídelně školy.


Svého zástupce budou mít možnost vybrat zákonní zástupci nezletilých
žáků, dále učitelský sbor a rovněž zletilí studenti; kandidátní lístky budou
k dispozici ve „volební místnosti“.


Pro celý průběh voleb platí epidemická opatření (respirátor, negativní test
na COVID 19 nebo potvrzení o prodělání nemoci v požadované lhůtě nebo
ukončené očkování).