"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Maturitní kalendář pro školní rok 2020/2021

 Datum Čas  Akce
 31. 3. 2021  

Termín pro podání žádosti o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka mezinárodní zkouškou                          

 3. 5. 2021  8.00 h

Matematika

   13.00 h

Anglický jazyk

 4. 5. 2021  8.00 h

Český jazyk a literatura

 5. 5. 2021  8.00 h

Matematika rozšiřující

  13.00 h 

Francouzský, německý, ruský a španělský jazyk

 Do 17. 5. 2021 předání výpisu z didaktických testů. 

 17. – 21. 5. 2021 

Ústní maturitní zkoušky

 14. 6. 2021  9.00 h

Matematika - mimořádný termín

 14. 6. 2021 14.30 h 

Anglický jazyk - mimořádný termín

 15. 6. 2021 9.00 h 

Český jazyk a literatura - mimořádný termín

 15. 6. 2021

Poslední termín k předání protokolu o výsledcích společné části maturitní zkoušky

 16. 6. 2021  9.00 h 

Matematika rozšiřující - mimořádný termín

 16. 6. 2021 13.00 h 

Francouzský, německý, ruský a španělský jazyk - mimořádný termín

 

Současný kalendář se může změnit z nařízení vlády ČR.

Všechny zkoušky profilové části se konají formou ústní zkoušky před maturitní komisí.

 

Vyvěšeno: 5. 2. 2021

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka školy