"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

OZNÁMENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022


Studijní obor 79-41-K/81, nižší stupeň osmiletého gymnázia
Přijato bude 30 uchazečů v pořadí podle výsledků přijímacích testů a na základě
prospěchu ze základní školy.
Výsledek přijímacích testů, tj. testu z českého jazyka a z matematiky, bude zohledněn
95 %, prospěch ze základní školy, tj. průměr průměrů na vysvědčeních z pololetí
čtvrtého ročníku a z 1. pololetí pátého ročníku, bude započítán 5 %.
Průměry prospěchu na vysvědčeních se vypočítávají vždy bez výchov.
V případě rovnosti dosažených bodů získaných dále rozhoduje:
1. Lepší prospěch z matematiky a z českého jazyka ze základní školy
2. Změněná pracovní schopnost

 

Studijní obor 79-41-K/61, nižší stupeň šestiletého gymnázia
Přijato bude 30 uchazečů v pořadí podle výsledků přijímacích testů a na základě
prospěchu ze základní školy.
Výsledek přijímacích testů, tj. testu z českého jazyka a z matematiky, bude zohledněn
95 %, prospěch ze základní školy, tj. průměr průměrů na vysvědčeních z pololetí
šestého ročníku a z 1. pololetí sedmého ročníku, bude započítán 5 %.
Průměry prospěchu na vysvědčeních se vypočítávají vždy bez výchov.
V případě rovnosti průměru průměrů o přijetí rozhoduje:
1. Lepší prospěch z matematiky a z českého jazyka ze základní školy
2. Změněná pracovní schopnost

 

Studijní obor 79-41-K/41, čtyřleté gymnázium
Přijato bude 30 uchazečů v pořadí podle výsledků přijímacích testů a na základě
prospěchu ze základní školy.
Výsledek přijímacích testů, tj. testu z českého jazyka a z matematiky, bude zohledněn
95 %, prospěch ze základní školy, tj. průměr průměrů na vysvědčeních z pololetí
osmého ročníku a z 1. pololetí devátého ročníku, bude započítán 5 %.
Průměry prospěchu na vysvědčeních se vypočítávají vždy bez výchov.
V případě rovnosti průměru průměrů o přijetí rozhoduje:
1. Lepší prospěch z matematiky a z českého jazyka za základní školy
2. Změněná pracovní schopnost

 

V případě, že počet přijatých přihlášek ke vzdělávání bude nižší než výše uvedený
předpokládaný počet přijímaných uchazečů nebo bude tomuto počtu roven, přijímací
zkouška do oboru čtyřletého gymnázia se nekoná.

Vyvěšeno 22. 1. 2021

Mgr. Jana Štenglová
ředitelka gymnázia