"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

OPATŘENÍ ŘEDITELKY ŠKOLY

 

HODNOCENÍ 1. pololetí

Hodnocení za 1. pololetí školního roku 2020/202 bude probíhat v souladu s klasifikačním řádem GJŠB. Žáci budou hodnoceni známkami, přičemž podkladem pro klasifikaci budou jednak známky z prezenční a distanční výuky, jednak účast a aktivita žáků při distanční výuce, kvalita plnění zadaných úkolů, případně osobní portfolio žáka.

Podmínka absolvování stanoveného počtu (a formy) zkoušek tak, jak byla zadána na začátku klasifikačního období, nemusí být - s ohledem na mimořádné podmínky výuky - striktně dodržena

 

Mgr. Jana Štenglová

ředitelka školy