"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Na všechny obory GJŠB se koná jednotná přijímací zkouška (JPZ).
Pozvánku na JPZ zasílá škola poštou nejpozději 14 dní před zahájením JPZ.

Harmonogram konání JPZ ve školním roce 2020/2021


květen

  • 3., 4. 5.        1. a 2. termín JPZ do čtyřletých oborů vzdělávání
  • 5., 6. 5.        1. a 2. termín JPZ do víceletých gymnázií
  • 19. - 21. 5.   Vyhlášení výsledků řádného termínu přijímacího řízení

červen

  • 2. - 4. 6.        Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z řádného termínu přijímacího řízení
  • 2., 3. 6.         1. a 2. náhradní termín JPZ pro všechny obory vzdělávání.
  • 14. - 16. 6.    Vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímacího řízení
  • 28. - 30. 6.    Nejzazší termín pro odevzdání zápisového lístku z náhradního termínu přijímacího řízení