"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Slavnostní předávání osvědčení o úspěšném absolvování dalšího ročníku Univerzity 3. věku, jež funguje při našem gymnáziu, hostila obřadní síň domažlické radnice.

Zatímco žáci a studenti si ještě užívali posledního prázdninového týdne, jejich o mnoho starší „kolegové“ již usedli do lavic.

Na vzdělání není nikdy pozdě

     Již tři roky potkávají naši žáci na gymnaziálních chodbách poněkud „odrostlejší“ kolegy – studenty Univerzity třetího věku, jež je určena posluchačům seniorského věku a svoji činnost zahájila ve školním roce 2008/2009. Tento vzdělávací projekt byl vypracován na naší škole a hlavní zásluhu na jeho realizaci měla učitelka našeho gymnázia Jaroslava Wollerová. Domažlická radnice vyšla tomuto záměru vstříc, město se stalo zřizovatelem a podílí se rovněž na financování celého projektu.

     První ročník byl orientován jednoznačně humanitně. Jeho náplň tvořily dějiny umění, světové dějiny po roce 1945 a světová i česká literatura po roce 1945. Druhý ročník byl zaměřen zejména na základy práce s počítačem a vyhledávání informací na internetu. Přestože zvládání moderní techniky nebylo pro některé z posluchačů jednoduché, vyučující vysoce oceňovali jejich zájem a snahu, jimiž by mohli být příkladem mnohým současným gymnazistům. Kromě toho se uskutečnil i kurz, jehož náplní byly vybrané kapitoly z českých kulturních a politických dějin a soudobé české literatury.

     Ve třetím ročníku, tedy letos, posluchače čekaly především přírodní vědy. Na programu byly kapitoly z fyziky (konkrétně z energetiky), biologie 21. století, biochemie a v závěru školního roku také psychologie.

      Osvědčení o absolvování příslušného ročníku posluchači obdrželi vždy při slavnostním aktu, který se konal za přítomnosti starosty Domažlic ing. Miroslava Macha v obřadní síni radnice. Svým důstojným průběhem a atmosférou se přebírání osvědčení nelišilo od předávání maturitních vysvědčení.

     A co by to bylo za školu bez školních výletů? Univerzita třetího věku zůstala této pravdě věrná, a tak každý rok vyráželi její posluchači za poznáním. V prvním ročníku se doplněním jejich studia staly jednodenní exkurze do Vídně, Mnichova a Drážďan. Součástí druhého ročníku byla možnost absolvovat několikadenní poznávací zájezd do Paříže a ve třetím ročníku posluchači zavítali do Říma.

     Studenti Univerzity třetího věku ovšem nepodléhali jen volání dálek. Z jejich iniciativy se na závěr každého školního roku i v jeho průběhu uskutečnily poznávací pěší výlety po Domažlicku.

                                                                                  Jaroslava Wollerová, Jan Pek

 Fotografie z našich akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii - ostatní - U3V.