"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

 Hned na začátku školního roku ve dnech 3. – 5. září 2019 proběhl seznamovací kurz v mimoškolním prostředí pro nově se formující kolektivy tříd 1.8, 1.6 a 1.4.

V pátek 4.září absolvovali studenti prvního ročníku čtyřletého studia v Trhanově stmelovací kurz,

V prvním školním týdnu se studenti, kteří nastoupili do prvních ročníků všech typů studia, seznamovali na tzv. adaptačních kurzech.

p1200562V pátek 5.9. jsme se zúčastnili skvělého adaptačního pobytu v Caparticích. Na Šebkovnu nás dorazilo krásných 32 s doprovodem naší třídní učitelky Veckové a paní učitelky Vondrašové.

Informace pro rodiče nastupujících ročníků.

Zájemci z řad našich studentů a žáků SOU Domažlice absolvovali těsně před jarními prázdninami zajímavou exkurzi do Technologického campusu v Chamu, který zřídila Technická vysoká škola v Deggendorfu.

1.4

V prvním školním týdnu proběhly v Caparticích adapační kurzy pro první ročníky studia. Ve spolupráci s Pedegogicko-psychologickou poradnou bylo jejich cílem "stmeleni" třídních kolektivů a jejich adaptace na další náročné studijní měsíce ve škole.