"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Základní informace

Školní metodik prevence vykonává činnost vymezenou vyhláškou MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.

Konkrétní náplň prevence ve školním roce 2020/21

S ohledem na naplňování cílů PPŠ jsou v tomto školním roce naplánovány následující programy a aktivity primární prevence: