"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Motto: "Fantazie je cennější než vědomosti". A.Einstein 

     kresba vytvarkaPředmět Výtvarná výchova umožňuje poznávat svět výtvarného umění a kultury prostřednitvím výtvarných činností, poznatků z dějin výtvarného umění a postupně se formujícího výtvarného myšlení. Student dostává příležitost osobitě se vyjadřovat, experimentovat s širokou škálou výtvarných prostředků a postupů. Proces tvorby vede studenta k uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince, k tvořivému přístupu ke světu a k obohacování citového života. Výtvarná výchova pomáhá rozvíjet fantazii, originalitu, tvořivost, smyslovou citlivost, schopnost ocenit osobní prožitek i schopnost osobně se zapojit do procesu komunikace. Výrayně tak přispívá k dosažení emoční, kulturní i vizuální gramotnosti.

     V hodinách výtvarné výchovy se studenti také zapojují do výtvarných soutěží, součástí výuky jsou galerijní animace, návštěvy výstav,  exkurze, výtvarné projekty, studenti se podílejí na výzdobě školy. Výuka je realizována v dvouhodinových blocích /1.8, 2.8, 3.6, 4.6, 5.8, 6.8, 1.4, 2.4/ nebo hodinové dotaci /3.8, 4.8, 1.6, 2.6/.