"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Žáci předposledních ročníků Gymnázia J. Š. Baara v rámci výuky ZSV každý školní rok zakládají svoji studentskou firmu, která se zabývá prodejem občerstvení o hlavní přestávce.

Studentská firma
Žáci třetích ročníků vyššího stupně gymnázia (konkrétně třídy 3.4, 5.6 a 7.8) v rámci výuky společenskovědního oboru ekonomie založí studentskou firmu, která se bude zabývat poskytováním občerstvení o hlavní přestávce ve škole v průběhu školního roku. Zakusí tak na vlastní kůži, co všechno obnáší podnikatelská profese. Firmu si pod odborným vedením vyučujícího v září sami založí, v průběhu školního roku ji více či méně úspěšně povedou a ke konci školního roku ji i zlikvidují, to vše podle platných právních norem.

Tuto možnost mají naši žáci díky společnosti Junior Achievement (JA), kterou založil v České republice známý podnikatel pan Tomáš Jan Baťa a která vypisuje různé programy, jejichž cílem je poskytovat praktické ekonomické vzdělání. Společnost JA studentskou podnikatelskou činnost na naší škole zastřešuje a pomáhá ji realizovat (dodává metodické a výukové materiály a podobně).

Bývá zvykem, že všechny tři studentské firmy v daném školním roce soutěží mezi sebou o co největší množství spokojených zákazníků (některá firma mívá dokonale zvládnutou reklamu a propagaci, jiná sází na neobvyklou nabídku zboží či na nápaditě pojatou dodávkovou službu nebo prostě na nejnižší cenu „na trhu“), a tím zvyšují komfort hladových strávníků na naší škole. 


Je skutečným přínosem, že ekonomické poznatky, které si žáci třetích ročníků vyššího stupně gymnázia během roku v rámci probírané ekonomie postupně osvojí, mohou do jisté míry ihned v praxi ověřit a vyzkoušet. Sami žáci tuto aktivitu hodnotí kladně a ve většině případů plní zodpovědně své povinnosti s podnikáním související. Motivací jim je "zisk", který vykáží na konci svého podnikání - tento přebytek jim zčásti pokryje náklady vynaložené v posledním studijním roce na organizaci maturitního plesu.