"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Dne 6.2.2020 jsme navštívili Národní muzeum a Českou národní banku v Praze.

3wsDelegace Peru ze 7.8 má za sebou již tři přípravná setkání na Pražském studentském summitu!

(dále jen SVS) je volitelným předmětem pro studenty maturitních ročníků (třídy 4.4, 6.6 a 8.8). Tento seminář je pojímán jako příprava k ústní maturitní zkoušce ze ZSV, neboť jsou v jeho průběhu probrány více či méně podrobně všechna maturitní témata. Dále je SVS dobrou volbou pro ty studenty, kteří sice ze společenských věd maturovat nechtějí, ale některou společenskou vědu či obecný humanitní základ budou při svém dalším studiu na VŠ potřebovat.

Ve školním roce 2016/17 SVS navštěvovalo 11 studentů, maturitní zkoušku ze ZSV absolvovalo 7 znich. Ve školním roce 2017/18 se zájem o absolvování semináře výrazně navýšil, na seminář docházelo 34 studentů a maturitu ze ZSV skládalo 19 z nich.

Na semináři je probíráno také rozšiřující učivo, které se do běžných hodin ZSV nevejde, např.problematika současného fungování Evropské unie, podrobné vysvětlení legislativního procesu v ČR,druhy daní v ČR či tvorba vlastního daňového přiznání.

V 1. pololetí jsou do hodin SVS zváni na besedu bývalí absolventi našeho gymnázia, kteří některou společenskou vědu studují nebo již vystudovali na VŠ. Posluchači SVS mají jedinečnou možnost (ještě před odevzdáním svých přihlášek na VŠ) podrobně poznat studium společenských věd na různých fakultách různých vysokých škol v ČR. Studenti se dozvědí vše ohledně přijímacího řízení na různé fakulty různých VŠ, ohledně náročnosti studia i ohledně dalšího uplatnění absolventa na trhu práce. I pro studenty, které konkrétní diskutovaná společenská věda nezajímá, je celá beseda přínosná, protože si mohou udělat dobrý obraz o fungování studia na VŠ, počínaje sháněním ubytování a zapisováním předmětů a konče praktickými radami, jak se připravit na zkoušku či jak napsat odbornou práci.