"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Každý školní rok zakládají předposlední ročníky studentskou firmu, jejíž předmětem podnikání je prodej svačin o velké přestávce.

 Minulý týden se naše jemenská delegace zúčastnila závěrečné konference Pražského studentského summitu, o kterém jsme informovali v našem úvodním článku. Ve středu jsme měli tu čest podívat se na jemenskou ambasádu v Dejvicích.

Exkurze

Žáci nižšího gymnázia navštíví Matriční úřad města Domažlice a absolvují vhled do finanční gramotnosti v rámci exkurze Komerční banky. Ostatní exkurze dle aktuální nabídky.

Žáci tříd 6.8, 4.6 a 2.4 podniknou exkurzi do Prahy do Parlamentu ČR, kde navštíví jeho obě komory (Poslanecká sněmovna a Senát) a seznámí se s hlavními zásadami legislativního procesu. Tato exkurze bývá spojena s návštěvou Lidic.

Žáci tříd 7.8, 5.6 a 3.4 navštíví důležité státní úřady a bankovní instituce v Domažlicích (např. Okresní soud, Komerční banku, Úřad práce ad.) Seznámí se zblízka s fungováním těchto institucí, získají přehled o tom, co je náplní jejich práce a jakým způsobem se v případě potřeby na ně obracet.

Kromě pravidelných exkurzí se v průběhu školního roku organizují též exkurze ad hoc podle aktuální nabídky. Možnost setkat se s odborníky z různých profesí se realizuje i organizováním besed na půdě školy.

Druhým ročníkům vyššího gymnázia je např. určena přednáška s názvem "Cestuj, studuj a pracuj v EU", kterou zajišťuje Eurocentrum Plzeň. Přednášející seznámí žáky s možnostmi, které jim Evropská unie může v tomto směru poskytnout. Žáci oceňují například informace o tom, jak si najít v některé zemi EU prázdninovou brigádu či jaké mají možnosti za hranicemi studovat to, co je zajímá. 

Třetí ročníky vyššího gymnázia absolvují v jarních měsících bezplatný seminář "Můžeš podnikat", který motivuje a inspiruje studenty k vlastní aktivitě a podnikavosti. Studenti se seznámí s úspěšnými podnikateli a jejich profesními příběhy. Poznají reálné podnikatelské prostředí. V měsíci květnu následuje workshop finanční gramotnosti, který studentům pomáhá zorientovat se ve světě finančních nabídek a produktů, bez jejíž znalosti nelze dobře spravovat osobní ani rodinné finance.