"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Erasmus2

Erasmus + je program Evropské unie na podporu jazykového vzdělávání pedagogů i dalších zaměstnanců škol. Díky tomuto programu měli někteří učitelé cizích jazyků a pracovníci vedení naší školy možnost vycestovat do zahraničí na kurzy německého, anglického a francouzského jazyka.

Naše první setkání s děvčaty ze školy v Chamu proběhlo v úterý 27.9. Za pomoci animátorky jsme se pomalu začali seznamovat.

Ve čtvrtek 4.5.2016  v tělocvičně Gymnázia J.Š. Baara sehrály žákyně Realschule Cham a Gymnázia Domažlice dva zápasy.

Na výměnu zkušeností a poznatků z organizace projektů, které společně uskutečňují české a bavorské střední školy, byl zaměřen dvoudenní seminář, jehož hostitelem bylo naše gymnázium.

Gymnázium se opět sešlo se svojí partnerskou školou z Chamu. Tentokrát  jsme společně zamířili do lanového centra v nedalekém městě Straubing.

Spolupráce s Gymnáziem Wernera von Siemense v Regensburgu pokračuje historicko-dramatickým projektem věnovaným aktuální problematice uprchlíků. Po listopadovém prvním setkání účastníků v Regensburgu zavítali v posledním lednovém týdnu bavorští gymnazisté s pedagogickým doprovodem na naši školu.

Úspěšná spolupráce

     Naše spolupráce s Gymnáziem Wernera von Siemense v Regensburgu nezůstává pouze na papíře, ale má již řadu hmatatelných výsledků, jimž se dostalo veřejného uznání a ocenění na obou stranách hranic. Má především podobu dvojjazyčných divadelních projektů a  výtvarných workshopů, ale uskutečnily se rovněž společné exkurze, došlo také na měření sil žáků na sportovním poli a ke vzájemným návštěvám učitelů obou škol.Husité

 

Dřívější divadelní projekty

     Do veřejného povědomí se nejvýrazněji zapsaly společné divadelní projekty. Skupiny našich a bavorských žáků nastudovaly již čtyři dvojjazyčná divadelní představení, která zhlédli nejen studenti a pedagogové obou našich škol, ale také bavorská veřejnost v Kongresovém centru ATT ve Furthu im Wald a v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee.

     Nácviky divadelních představení probíhají střídavě v prostorách naší školy a Siemensova gymnázia v Regensburgu, jsou několikadenní a studenti jsou ubytováni v rodinách svých kolegů z druhé strany hranice. Díky tomu mají nácviky divadelních představení formu krátkodobých výměnných pobytů.

     První společný divadelní projekt nesl název „Život na hranici – Leben an Grenzen“ a jeho námětem byly česko-německé vztahy od konce 30. let až do 90. let 20. století. Základem tohoto představení se staly vzpomínky českých i bavorských pamětníků, s nimiž účastníci projektu vedli rozhovory. Doplnily je satirické scénky zaměřené na přetrvávající stereotypy v pohledu na Čechy i Němce.

    Vybrané scény z tohoto představení jsme prezentovali také na několika významných česko-bavorských shromážděních u příležitosti důležitých politických událostí, jako byly vstup České republiky do tzv. Schengenského prostoru a 20. výročí pádu „železné opony“. Studenty obou gymnázií při těchto vystoupeních odměnila potleskem řada čestných hostů včetně bývalého německého ministra zahraničí Hanse-Dietricha Genschera.

    Druhé představení nazvané „Ktož sú boží bojovníci – Die ihr Krieger Gottes seid“ se zaměřilo na starší dějiny. Jeho námětem se stalo husitské revoluční hnutí a poučení, které z něho vyplynulo pro současnost. Podklady zpracovali studenti na základě historických rešerší.

     V představení „Evropa, její láska, její bolest, její naděje – Europa, ihre Liebe, ihre Leiden, ihre Hoffnung“ se účinkující, jimiž byli tentokráte mladší žáci, věnovali v umělecké zkratce mezníkům v historii Evropy od bájných dob až po současnost.

    

Současný projekt „Historie hraniční obce Folmava“

     V současnosti probíhá dlouhodobý historicko-divadelní projekt věnovaný dějinám pohraniční obce Folmava s důrazem na události od vzniku samostatného Československa až do současnosti. Tímto projektem jsme chtěli přispět k hlubšímu poznání historie obce zejména v období mezi světovými válkami a v letech tzv. studené války i ukázat proměny, jimž Folmava prošla od počátku 90. let do současnosti, kdy se ze zapadlé vesnice změnila v „malé české Las Vegas“.

     První etapou tohoto projektu, jež se uskutečnila ve školním roce 2011/12, bylo sbírání podkladů formou interview s bavorskými a českými pamětníky, studia archivních materiálů i dobového českého a bavorského tisku. Výsledek studentského historického bádání byl představen formou výstav, jež se uskutečnily na obou zainteresovaných gymnáziích. Ze získaných informací, historických dokumentů i obrazového materiálu byla sestavena brožura, která byla vydána v německé i české verzi.

     Příběhy zachycené v brožuře se pak staly podkladem pro scénář dalšího dvojjazyčného divadelního představení, jež už bylo sehráno v Regensburgu i v Domažlicích. Jeho uvedení pro bavorskou veřejnost je zatím ve stádiu jednání.

Konec_projektu_...
Konec_projektu_...
Konec_projektu_...
Konec_projektu_...
Konec_projektu_...
Konec_projektu_...
Konec_projektu_...

Výtvarné workshopy

     V rámci spolupráce našeho a Siemensova gymnázia se dosud uskutečnily čtyři výtvarné workshopy. Jeden z nich byl proveden formou tzv. streetartu, inspirací a hlavním motivem pro amatérské výtvarníky z řad studentů obou gymnázií byla hudba, která spojuje národy. Jejich společné dílo můžeme vidět na rozlehlé vnější jižní stěně sportovní haly v Domažlicích.

     Výsledek druhého workshopu je možné zhlédnout na stěně „tunelu“ spojujícího hlavní budovu naší školy s pavilonem (budovou C). Třetí setkání gymnaziálních výtvarníků bylo věnováno stavbě inspirované Babylonskou věží, jež nyní zdobí atrium Siemensova gymnázia v Regensburgu.

     Náplní zatímposledníhospolečného výtvarného projektu je tvorba hliněných reliéfů s motivy z pouti manželů Králových z Klenčí do Furthu im Wald, kterou líčí J. Š. Baar ve své knize Lůsy. Mezi ztvárněnými motivy jsou zastoupeny náměty z přírody, pohled na Folmavu

i postavy poutníků v chodských krojích. Hotové reliéfy budou upevněny na podstavce a umístěny podél trasy vzpomínkového turistického pochodu po trase původní pouti, jenž se koná každoročně v září.

Ocenění

     Naše dvojjazyčná divadelní představení získala již několik významných cen. V roce 2007 jsme v Regensburgu obdrželi Aumüllerovu cenu, v celoněmecké soutěži nazvané Inovativní vyučování jsme v roce 2008 obsadili 3. místo a zúčastnili jsme se slavnostního předáváni cen v Berlíně, dalšího ocenění se nám dostalo v roce 2009 od Kulturního sdružení kraje Horní falc a v roce 2010 jsme v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee převzali prestižní ocenění „Stavitelé mostů“.

     A proč mezi cenami nefiguruje žádná udělená českými institucemi? Důvod je prostý – obdobné soutěže školních projektů u nás buď neexistují, nebo jsou tak dobře utajené, že jsme se o nich ještě nedozvěděli.

Ocenění od mini...
Ocenění od mini...
Ocenění od mini...
Ocenění od mini...
Ocenění od mini...
Ocenění od mini...