"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Pandemii navzdory a za dodržení všech protiepidemických opatření skládalo během prvního lednového úterý a středy 14 žáků posledních ročníků osmiletého a šestiletého studia ústní zkoušky potřebné pro získání Německého jazykového diplomu (DSD II).

deutsches Sprachdiplom klein

Gymnázium Jindřicha Šimona Baara se stalo součástí celorepublikové sítě tzv. DSD–škol podporovaných ministerstvem školství SRN, které v rámci výuky německého jazyka připravují žáky víceletých gymnázií na bezplatné složení mezinárodně uznávané zkoušky z německého jazyka, tzv. DSD–Diplomu. Naše škola může díky tomu využívat při výuce lepšího materiálního a technického zabezpečení, které nám poskytuje německá strana. Naši žáci mají také možnost účastnit se nejen akcí vypisovaných českým ministerstvem školství, ale také jazykových soutěží organizovaných německou stranou, kde mohou vyhrát i pobyt v SRN nebo různé stipendijní pobyty na německých školách.

 

 

 


dsd4Koronaviru navzdory, ale při dodržení všech epidemiologických opatření se 13. a 14.října uskutečnily ústní zkoušky uchazečů o získání mezinárodně uznávaného Německého jazykového diplomu DSD I.

Poslední listopadovou středu učinila skupina žáků posledního ročníku šesti a osmiletého studia důležitý krok k získání mezinárodně uznávaného Německého jazykového diplomu (DSD)

Dny od 21. do 25. října strávilo 15 žáků ze tříd 4.6 a 6.8 připravujících se na složení mezinárodních zkoušek DSD (Německý jazykový diplom) ve Vzdělávacím středisku pro mládež v saské obci Bahratal,

Projekt každoročně pořádá PAD (Pädagogischer Austauschdienst), která podporuje zájem studentů z celého světa o studium v Německu. Moje skupina se skládala z pěti národností (celkem nás bylo 12) a to: Česká republika, Bulharsko, Černá Hora, Namibie a Řecko.

Dne 16.10.2018 nás navštívilo 13 studentek a 2 paní učitelky z gymnázia v Bad Kötztingu, kteřé se společně se studenty našeho gymnázia 1. a 2. ročníku ze skupin DSD - paní učitelky Beberové a paní učitelky Váchalové účastnili česko-německého wokrshopu s názvem Stopmotion.

 

Od pondělí 8. října 2018 se skupina žáků DSD (připravující se na Deutsches Sprachdiplom) ze tříd 3.6 a 5.8 vydala společně s žáky z partnerské školy v Chamu na třídenní výlet do německého města Garmish-Partenkirchen.

Z České Republiky se tohoto projektu účastnilo celkem patnáct studentů, kteří byli vybráni z českých DSD škol (DSD – Německý jazykový diplom) na základě zaslaných motivačních dopisů. Tento projekt každoročně pořádá PAD (Pädagogischer Austauschdienst). Díky němu  mohou studenti z celého světa poznat život v Německu a přímo tam zlepšovat svoji němčinu.

 

Dne 13. března letošního roku čekala na nás, vybrané studenty německého jazyka, písemná zkouška DSD I. Tato zkouška obsahovala nejen psaní uceleného textu, ale i poslech a čtení s porozuměním. Po dokončení testu jsme absolvovali 22. března i zkoušku ústní. Při té příležitosti navštívil naše gymnázium německý profesor Michael Kautz, který byl členem komise, která hodnotila naše výkony.

deutsches Sprachdiplom klein

Gymnázium Jindřicha Šimona Baara se stalo součástí celorepublikové sítě tzv. DSD–škol podporovaných ministerstvem školství SRN, které v rámci výuky německého jazyka připravují žáky víceletých gymnázií na bezplatné složení mezinárodně uznávané zkoušky z německého jazyka, tzv. DSD–Diplomu. Naše škola může díky tomu využívat při výuce lepšího materiálního a technického zabezpečení, které nám poskytuje německá strana. Naši žáci mají také možnost účastnit se nejen akcí vypisovaných českým ministerstvem školství, ale také jazykových soutěží organizovaných německou stranou, kde mohou vyhrát i pobyt v SRN nebo různé stipendijní pobyty na německých školách.

 

 

 

Základní informace o DSD

DSD II neboli Deutsches Sprachdiplom II je mezinárodně uznávaná jazyková zkouška na úrovni tzv. „velké státnice“ z cizího jazyka (úroveň C1), na niž mohou být žáci bezplatně připravováni v rámci výuky německého jazyka na víceletých gymnáziích. Žáci skládají zkoušku v zimě v posledním ročníku studia na gymnáziu.

 

Deutsches Sprachdiplom má čtyři části:

  1. ústní zkouška (rozhovor na dané téma a prezentace)
  2. poslech s porozuměním
  3. porozumění přečtenému textu
  4. písemná práce (esej) na zadané téma

 

Držitelé DSD II mohou bez dalšího následného ověřování znalostí němčiny studovat na vysokých školách v Německu.

Německá strana povolila skládat v České republice také další zkoušku, Deutsches Sprachdiplom I (DSD I). Jedná se o mezinárodně uznávanou zkoušku na úrovni B1 (odpovídá např. zkoušce Zertifikat Deutsch nebo tzv. „malé státnici“ z německého jazyka). Na tuto zkoušku mohou být připravováni žáci víceletých gymnázií, příp. jazykově mimořádně nadaní žáci čtyřletého studia na gymnáziu.

 

Kdo se připravuje na DSD II?

Na DSD II se mohou připravovat žáci od 1. ročníku šestiletého a od 3. ročníku osmiletého gymnázia v rámci hodin němčiny a specializovaných seminářů z německého jazyka. Příprava na složení zkoušky je věcí vlastního rozhodnutí, a tedy i píle a osobní angažovanosti každého žáka.