"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

1.8 (5h)

Přirozená čísla,desetinná čísla, dělitelnost, úhel, osová souměrnost, krychle, kvádr    

2.8 (4h)

Racionální čísla, celá čísla, shodná zobrazení, poměr, PÚ,NÚ, procenta, rovnoběžníky, hranoly

3.8 , 1.6(4h)

Mocniny, PV, algebraické výrazy, lin.rovnice, základy statistiky, kruh, kružnice, válec, konstrukční úlohy

4.8, 2,6 (4h)

Výrazy, vzorce, soustavy rovnic, fce – lin., kvadr, lomená, goniometrické, jehlan, kužel, koule, finanční matematika

 

5.8, 3.6, 1.4 4(h)

Množiny, důkazy, logika, úpravy výrazů, rovnice a nerovnice, planimetrie

6.8, 4.6, 2.4 (4h)

Funkce, trigonometrie

7.8, 5.6, 3.4(3h)

Stereometrie,analytická geometrie, kombinatorika

8.8, 6.6, 4.4(4h)

Pravděpodobnost, statistika komplexní čísla, posloupnosti, řady

SM3 – rovnice, fce, planimetrie

SM4 – příprava na MZK

VŠ matematik – diferenciální a integrální počet