"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Matematická olympiáda

 

Matematická olympiáda je soutěž pro žáky ve věku 10 - 19 let.

Oficiální stránky Matematické olympiády v ČR najdete zde:

 http://www.math.muni.cz/~rvmo/

Matematická olympiáda je nejstarší a nejznámější matematickou soutěží u nás; letos probíhá její 63. ročník. Matematická olympiáda je organizována v několika věkových kategoriích, označených od té nejvyšší a nejprestižnější jako A, přes B, C, Z9, Z8, Z7, Z6, až po Z5. U všech kategorií vždy nejprve probíhá domácí kolo, kde mají soutěžící předloženo šest úloh, z nichž stačí vyřešit čtyři k postupu do dalšího kola. Texty soutěžních úloh jsou otištěny v samostatných letácích a také v časopisech Rozhledy matematickofyzikální, Matematika, fyzika, informatika a Učitel matematiky. Poté proběhne jedno, dvě, či dokonce tři další kola (záleží na kategorii) pro soutěžící úspěšné vždy v předchozím kole. Úlohy jsou postupně ve vyšších kolech náročnější. Soutěž probíhá celý školní rok a na závěr jsou vyhlášeni nejúspěšnější řešitelé v jednotlivých kategoriích na úrovni okresu, regionu či celé republiky. Šest nejúspěšnějších řešitelů kategorie A jede následně reprezentovat naši republiku na Mezinárodní matematickou olympiádu.

Matematický klokan

Matematický klokan je soutěž pro žáky ve věku 10 až 19 let.

Oficiální stránky soutěže najdete na:

 http://www.matematickyklokan.net/

Jedná se o soutěž, která vznikla v Austrálii (odtud její název), postupně se rozšířila do Evropy (v roce 1991 do Francie, pak do Polska) a v roce 1995 i do České republiky. (V roce 1994 se soutěž konala jen regionálně na severní Moravě.) Jde o jednorázovou soutěž a zpravidla se koná kolem 20. března každého roku. Na rozdíl od matematické olympiády jsou zadávány úlohy s volbou odpovědi, kde se vybírá jedna z pěti možností. Soutěžící během 75 minut řeší 30 úloh, z nichž prvních deset nejlehčích je ohodnoceno třemi body, dalších deset čtyřmi body a posledních deset nejobtížnějších pěti body. Pořadí soutěžících se určuje až na úrovni celé republiky.

Soutěž probíhá v pěti kategoriích:

Klokánek (4. a 5. třída ZŠ), Benjamin (6. a 7. třída ZŠ), Kadet (8. a 9. třída ZŠ), Junior (1. a 2. ročník SŠ) a Student (3. a 4. ročník SŠ).

Pythagoriáda

Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Vznikla na Slovensku (J. Černý) v době, kdy ještě neexistoval Matematický klokan, a udržuje se i nadále. Je organizována pro 6. a 7. třídu základní školy a tomu odpovídající ročníky víceletých gymnázií a může se jí zúčastnit každý žák. Probíhá dvoukolově – v únoru na škole, pro úspěšné řešitele pak v květnu v okrese. Výsledky jsou vyhlašovány na úrovni okresu. Soutěž sestává v každém kole z 15 úloh. Úlohy jsou koncipovány s tvorbou odpovědi. Soutěž trvá 60 minut a za každou úlohu se uděluje jeden bod.

Pikomat

Pikomat je korespondenční matematická soutěž pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků gymnázií.

Oficiální stránky soutěže najdete na:

 http://pikomat.mff.cuni.cz

Soutěž probíhá celý školní rok v několika sériích vždy po šesti úlohách. Pro zatraktivnění soutěže jsou od čtvrtého ročníku úlohy zakomponovány do nějakého příběhu na pokračování. Sestavuje se průběžný a závěrečný žebříček nejúspěšnějších řešitelů. Na závěr soutěže se pravidelně koná soustředění nejlepších řešitelů.