"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Cvičení z matematiky je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Třída se na tento předmět půlí a vyučuje se ve druhém ročníku osmiletého gymnázia 1 hodinu týdně.

Vzdělávání je zaměřeno na rozšiřování a procvičování učiva 7. ročníku, užití matematiky v reálných situacích, osvojení pojmů matematických postupů, rozvoj abstraktního myšlení, logického úsudku, na náročnější úlohy směřující k procvičování a prohlubování učiva, přípravu ke studiu na střední škole a účasti na matematických soutěžích.

Obsah učiva úzce souvisí s předmětem matematika. Předmět je spjat i s ostatními předměty: fyzika (převody jednotek, rovnice), zeměpis (měřítko, výpočty), chemie (řešení rovnic, převody jednotek).