"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A
  1. Měření délky, hmotnosti, objemu a času
  2. Tření 
  3. Určení měrné tepelné kapacity pevné látky
  4. Měření s využitím VERNIER GO MOTION
  5. Jednoduché obvody s Boffinem
  6. Ověření platnosti Ohmova zákona
  7. Paralelní a sériové zapojení rezistorů
  8. Souhvězdí Orion
  9. Transformátory
  10. Polovodiče