"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Campo Arduino je letní kybernetické soustředění, Kemp Robotiky v rámci projektu Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356, pořádaný ve spolupráci Plzeňského kraje a katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

O prázdninách chodit do školy? A ještě se tam těšit? Zdá se to neuvěřitelné, ale na našem gymnáziu to bylo možné. Od 8. do 12.července se tu konalo Campo Arduino, což je název pro příměstský tábor pojmenovaný Arduino podle populárního malého počítače. Chod tábora zajišťovali naši učitelé informatiky Ing. Josef Šerlovský, Mgr. Martina Svobodová a Ing. Josef Lípa společně se čtveřicí lektorů z katedry kybernetiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Stravování na tradičně vysoké úrovni zajišťovala naše školní kuchyně.

Předmětová komise IVT vyhlašuje soutěž o tři nejlepší fotografie, které budou použity na tvorbu turistické vizitky pro tradiční pochod Lenochod.

Jménem poslance Evropského parlamentu Pavla Teličky, bychom Vás rádi upozornili na zajímavou soutěž, kterou europoslanec Telička pořádá pro studentky a studenty středních škol v ČR.

Komise IVT GJŠB vyhlašuje grafickou soutěž

Ve čtvrtek 6. 11. 2014 jsme se zúčastnili zajímavé exurze v Praze.

Jako každý rok se skupiny IVT nižšího gymnázia zúčastnily soutěže "Najdi co neznáš". V průběhu května a června řešili soutežící otázky jednotnivých kol. Přehled výsledků je zde. Blahopřejeme úspěšným a děkujeme za aktivní účast a reprezentaci školy.

V týdnu od 11. 11. proběhlo ve všech ročnících s výukou IVT národní kolo informatické soutěže Bobřík informatiky.