"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Informatika a výpočetní technika je povinný předmět pro všechny studenty.

Studenti se seznamují se základy výpočetní techniky. Důraz je kladen na zvládnutí obsluhy PC, práci s operačním systémem a kancelářskými aplikacemi, seznámení s počítačovými sítěmi, dále pak zaměření na orientaci na internetu, základy tvorby www, algoritmizaci a práci s grafikou.

Informatika se ve třídách šestiletého a čtyřletého studia vyučuje od prvního ročníku, žáci osmiletého studia s ní začínají v tercii (3.8). Hodinová dotace činí ve třídách na NG (1.6, 2.6, 3.8, 4.8) 2 hodiny týdně, na VG na úrovni prvního ročníku 1 hodinu týdně a na úrovni třetího a čtvrtého ročníku 2 hodiny týdně. Studenti posledních ročníků se navíc mohou přihlásit ještě na volitelný seminář IVV, který se vyučuje 2 hodiny týdně.

V rámci semináře, který je zaměřen především na programování, studenti prohlubují své znalosti v programovacím jazyce C# a Visual C#. Studenti pak mohou složit z tohoto předmětu maturitní zkoušku.

Velkým problémem při výuce je nestejná úroveň znalostí jednotlivých studentů. Setkáváme se zde jak s téměř začátečníky, tak i s velmi pokročilými uživateli. Cílem výuky je maximálně rozvíjet schopnosti každého studenta na bázi individuálního přístupu ke každému jednotlivci. Z toho důvodu se na výuku informatiky dělí třídy na poloviny.

Výuka probíhá ve třech moderně vybavených učebnách. Ve všech je k dispozici též připojení na internet.

Snažíme se také o co největší využití výpočetní techniky a internetu při výuce ostatních předmětů. V rámci matematiky a deskriptivní geometrie jsou využívány např. programy Cabri, GeoGebra. V rámci přírodovědných předmětů v rámci laboratorních prací jsou využívány programy od Terasoftu a dále jsou studentům např. zadávány seminární práce, k jejichž vypracování je potřeba využití internetu.