"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A
 • —Elementární příkazy V/V (input/print)
 • Proměnná, konstanta, primitivní datové typy (int, float, string)—
 • Aritmetické, logické operace, porovnání, přiřazení
 • —Větvení programu IF – ELIF – ELSE—
 • Cykly FOR a WHILE—
 • Funkce, předávání parametrů, návratová hodnota—
 • Datové typy n-tice, seznam, jejich metody (add…)—
 • Práce se soubory (otevření, čtení, zápis)—
 • Výjimky—
 • Třídy a instance tříd (nová třída, metody, self, dědění)—
 • Grafika Tkinter – plátno, souřadnice, základní tvary a barvy—

Ve školním roce 2015/2016 jsou nabízeny pro studenty 2 semináře z IVT.

Seminář IVV je určen těm studentům, kteří se zamýšlejí nad maturitní zkouškou z IVT a dále především pro ty, kteří mají zájem studovat technické, ekonomické a přírodovědné obory s využitím IVT. Je zaměřen na prohlubování znalostí v programování v jazyce C# a na přípravu studentů k maturitní zkoušce z IVT s rozšiřováním znalostí v oblasti hardware, programování www, grafiky a pokročilé práce s tabulkami.

Výstupem je povinná seminární práce na dané téma.

Vyučující v daném školním roce: Ing. Josef Lípa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Seminář Prg je určen studentům, kteří se zamýšlejí nad studiem především technických oborů a všem zájemcům o programování. Náplní semináře je seznámení se studentů s dalšími programovacími jazyky (se zaměřením především na programování v Javě) a programovacími technikami. Nejsou požadovány žádné vstupní znalosti daného programovacího jazyka a tento seminář není podmínkou k absolvování maturitní zkoušky!! Výstupem je porozumění probíranému učivu a aplikace na konkrétních příkladech.

Vyučující v daném školním roce: Ing. Josef Šerlovský