"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Cílem předmětu hudební výchova je utvářet kultivovaného a citlivého člověka s kulturním povědomím a kladným vztahem       k hudbě. V hodinách hudební výchovy se studenti seznamují s osobnostmi české a světové hudby, s jejich životem, dílem... Poslechem a společnou analýzou uměleckých děl pak získávají vědomosti tak, aby si dokázali utvořit vlastní názor.

Studenti si dále prohlubují základní pěvecké dovednosti, zpívají umělé a moderní písně, mnozí z nich jsou schopni se samostatně doprovodit (na klavír, housle, kytaru...) a společně si tak ,,zamuzicírovat". Studenti zpívají i lidové písně, pomocí nichž si osvojují a uchovávají v paměti bohaté tradice našeho chodského regionu.

Studenti mají prostor pro seberealizaci tím, že pravidelně připravují a vystupují na různých veřejných akcích, např. školní vánoční koncerty, předvánoční koncerty u stromečku na náměstí v Domažlicích, vystoupení při předávání maturitních vysvědčení a vysvědčení U3V... Na těchto akcích školu reprezentuje také náš dívčí pěvecký sbor Bel canto.

Hodiny hudební výchovy zpestřujeme návštěvami divadelních představení, výchovnými koncerty a přípravami na společné celoškolní projekty např. projekt ke 100. výročí začátku 1. světové války konaném v červnu 2014 pro studenty GJŠB a pro rodiče a veřejnost reprízovaném 21. 10. 2014.