"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Historie výuky francouzského jazyka na naší škole

kresba parizVýuka francouzského jazyka má na naší škole dlouholetou tradici, se kterou je spojeno především jméno paní prof. Marie Deckerové, která dostala výuku tohoto románského jazyka na velmi kvalitní úroveň. Pod jejím vedením úspěšně složilo přijímací zkoušky na vysoké školy (obor francouzský jazyk) mnoho studentů a nemalé množství z nich se po jejím vzoru vydalo na stejnou profesionální dráhu. Za zmínku stojí i jména předchozích kantorek, Dr. Václavy Kyselové (A-Fr-N), p. Marie Vošvrdové-Rádlové (L-Fr) a p.Ireny Pekové (L-Fr).

Již v roce 1977 proběhla na této škole písemná maturitní zkouška z francouzského jazyka, o rok později zaznamenala škola úspěch v soutěži v jazyce francouzském, kdy student gymnázia obsadil 2. místo. Téhož roku začala škola odebírat časopis L'Amitié.

R. 1991 využila p.prof. Deckerová spolu s 5 studentkami nabídky učitelů francouzštiny v Kőtztingu ke 14dennímu pobytu ve Francii a od tohoto roku se výměna studentů konala pravidelně každým rokem až do roku 2007. Od roku 2008 se změnila organizace, délka pobytu i výdaje s tím spojené, nicméně výměna mezi francouzskými a českými studenty funguje dál a nabízí mnoho nových příležitostí a novinek.

13.5.1992 nastává pod vedením Mgr. Marie Deckerové další významný okamžik v rozvíjení mezinárodních kontaktů, na besedě v naší škole byl francouzský básník Robert Piccamiglio. Ve stejném roce byla studentům poprvé nabídnuta konverzace ve francouzském jazyce jako volitelný předmět.

R. 2000 reprezentuje naše škola jako jediná z celé ČR naši zemi na Evropském setkání středoškolské mládeže v Nancy, setkání se zúčastnila Mgr. Deckerová, Milena Vaňková (Šiplová, studentka VŠ) a asi desítka studentů gymnázia.

 

Se vstupem do EU nastal pro francouzštinu opravdový boom, stává se oficiálním a úředním jazykem EU a to se promítá i do vyššího zájmu studentů o studium tohoto jazyka. V současné době se francouzština vyučuje jako 2. povinný jazyk, studenti si volí mezi jazykem francouzským a jazykem německým.

 

 

 

Výuka francouzského jazyka v současnosti

Výuka fr. jazyka probíhá v šestiletém a osmiletém studiu, v šestiletém od 1. ročníku (1-6) a v osmiletém od 3. ročníku (3-8). Hodinová dotace činí ve všech třídách 3 hodiny týdně. V minulosti byl několikrát nabídnut a následně otevřen dvouhodinový seminář konverzace ve francouzském jazyce, v tomto školním roce není v nabídce. 

Studenti se učí podle nejmodernějších originálních fr. učebnic. Jsou připravováni ke složení maturitní zkoušky, a to jak ve formě profilové (školní), tak i společné (státní). Oba typy učebnic (viz samostatný odkaz Učebnice) vedou studenty ke složení mezinárodně uznávané zkoušky DELF (Diplôme d'études en langue française).

Jméno                                                                    Kontakt

Mgr. Marie Deckerová (1975-2012)                      

Mgr. Milena Šiplová (od roku 2001)                        

Mgr. Petra Šlajsová (od roku 2006)