"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

3.ročníky:

  • Úvod do studia
  • Kótované promítání
  • Afinita a kolineace
  • Kuželosečky
  • Využití software GeoGebra

4.ročníky:

  • Mongeovo promítání
  • Pravoúhlá axonometrie
  • Lineární perspektiva