"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Ve středu 13. 6. 2018 se naše škola zapojila do akce Den s rekordem 3iQ.

Soupis témat středoškolské odborné činnosti z oblasti matematiky a statistiky, které lze zpracovávat pod vedením Jaroslavy Žákové. Témata jsou vhodná pro studenty 1.-4. ročníku. Je možné si vymyslet i vlastní téma.

Matematické origami

Anotace:

Práce by se měla věnovat převážně modulárním origami, návodům na jejich složení a konkrétním ukázkám. Zpracování návodů může být psanou formou či videonávodem s komentářem. Práci by bylo vhodné doplnit i o krátký matematický popis těles.

Výuková videa s komentářem

Anotace:

Žák si vybere vhodné téma z oblasti matematiky a připraví výuková videa s komentářem. Na vybraných příkladech objasní problematiku daného tématu. Následně vytvoří webovou stránku, kde videa vystaví. Videa by měly být maximálně 15 minutová, zamřená vždy na konkrétní problém.

Matematika v hádankách

Anotace:

Cílem práce je vytvoření sbírky hádanek s matematickým základem. U hádanky uvedete řešení s vysvětlením. Práci je možné obohatit o prezentace.