"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

kresba dgDeskriptivní geometrie je součástí vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Vyučuje se ve 3. a 4. ročníku vyššího gymnázia 2 hodiny týdně.

Náplní předmět Deskriptivní geometrie je rozvíjet prostorovou představivost. Studenti poznávají význam oboru nejen ve stavitelství a architektuře, ale i v jiných oborech například estetických. Předmět je určen pro studenty se zájmem o studium technického, matematicko-přírodovědného či uměleckého směru. Vzhledem ke stanovené hodinové dotaci lze tento předmět zařadit do nabídky předmětu profilové části maturitní zkoušky.