"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

               Dějepis - učebnice pro školní rok 2020 / 21

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osmileté studium – PRIMA ( 1.8 ) – Dějepis 6 ( Pravěk a starověk ) – nakl. Fraus 2007

                                                       - Pracovní sešit s přehledem učiva – nakl. Fraus 2007

                                                      - Atlas – Pravěk, Starověk – Kartografie Praha

                            - SEKUNDA ( 2.8 ) - Dějepis 7 ( Středověk ) – nakl. Fraus 2008

                                                           - Pracovní sešit s přehledem učiva – nakl. Fraus 2008

                                                            - aTLAS – sTřEDOVěK – Kartografie Praha

                           - TERCIE ( 3,8 ) – Dějepis 8 ( Modernizace společnosti) – nakl. Fraus 2010

                                                     - Pracovní sešit s přehledem učiva – nakl. Fraus 2010

                                                     - aTLAS - nOVOVěK i , NOVOVěK II – Kartografie Praha

                           - KVARTA ( 4.8 ) - Dějepis 9 ( Nejnovější dějiny) – nakl.SPN 2009

                                                       - Pracovní sešit 9 – nejnovější dějiny – nakl.SPN 2009

                                                       - ATLAS - DĚJINY 20. STOLETÍ – Kartografie Praha

- KVINTA ( 5.8 ) – Dějepis I. (pro gymnázia a střední školy) - Pravěk a starověk   (SPN)

                             (autoři: Petr Čornej, M. Popelka, V. Válková)

             - Dějepis IV. (pro gymnázia a střední školy) – Nejnovější dějiny (SPN)

               ( autoři: P.Čornej, J. aj. Kuklíkovi )

           - Atlas českých dějin 1.díl – do roku 1618 (Kartografie Praha)        

           - Atlas českých dějin 2.díl – od roku 1618 ( Kartografie Praha )

           - ATLAS SVĚTOVÝCH DĚJIN 1.díl / pravěk - středověk / - Kartografie P.

           - Atlas světových dějin 2.díl / středověk – novověk/ - Kartografie P.

                         - SEXTA ( 6.8 ) - Dějepis II. ( pro gymnázia a střední školy ) – Středověk a raný novověk( SPN )

         ( autoři: P.Čornej, I. Čornejová, F. Parkan )

         - Dějepis I. ( pro gymnázia a střední školy ) – Pravěk a starověk ( SPN )

                                                           ( autoři: P.Čornej, M. Popelka, V. Válková )

         - Atlas českých dějin 1.díl – do roku 1618 ( Kartografie Praha )

       - Atlas českých dějin 2.díl – od roku 1618 ( Kartografie Praha )

                                                         - Atlas světových dějin 1.díl ( Kartografie Praha )  

                                                         - Atlas světových dějin 2.díl / novověk – 20.stol. / - Kartografie Praha    

                          - SEPTIMA ( 7.8 ) - Dějepis III.(pro gymnázia a střední školy)- Novověk ( SPN )

                                                         ( autoři: P.Čornej, M. Hlavačka )

             - Dějepis IV.(pro gymnázia a střední školy) –Nejnovější dějiny ( SPN )

               (autoři: P.Čornej,J. a J. Kuklíkovi )

             - ATLAS světových dějin 2. díl / novověk – 20. století/ - Kartografie Praha

             - ATLAS českých dějin 2.díl – od roku 1618 ( Kartografie Praha)  

Šestileté studium – 1.6 – Dějepis 8 ( Modernizace společnosti) – nakl. Fraus 2010

                                         - Pracovní sešit s přehledem učiva – nakl. Fraus 2010

                                         - ATLAS - NOVOVĚK I , NOVOVĚK II ( Kartografie Praha )

                              - 2.6 - Dějepis 9 ( Nejnovější dějiny) – nakl.SPN 2009

                                         - Pracovní sešit 9 – nejnovější dějiny – nakl.SPN 2009

                                         - ATLAS - dějiny 20.století ( Kartografie Praha )

- 3.6 – Dějepis I. (pro gymnázia a střední školy) Pravěk a starověk (SPN)

             (autoři: Petr Čornej, M. Popelka, V. Válková)

                                           - Dějepis IV. (pro gymnázia a střední školy) – Nejnovější dějiny (SPN)

                                      ( autoři: P.Čornej, J. aj. Kuklíkovi)                                                

                                     - Atlas českých dějin 1.díl – do roku 1618 (Kartografie Praha)

                                               - Atlas českých dějin 2.díl – od roku 1618 ( Kartografie Praha)

- Atlas světových dějin 1. díl / pravěk – středověk / - Kartografie Prah

                                              - Atlas světových dějin 2.díl / středověk – novověk/ - Kartografie Praha

- 4.6 - Dějepis II. (pro gymnázia a střední školy) – Středověk a raný novověk (SPN)

             (autoři: Petr Čornej, M. Popelka, V. Válková )

                            – Dějepis I. (pro gymnázia a střední školy) – Pravěk a starověk( SPN )

         (autoři: P. Čornej, M. Hlavačka )

                                              - ATLAS světových dějin 1.díl /pravěk – středověk/ - Kartografie Praha

                                            - ATLAS světových dějin 2.díl / středověk – novověk / - Kartografie Praha

                                             - ATLAS českých dějin 1.díl – do roku 1618 (Kartografie Praha)

             - ATLAS českých dějin 2.díl – od roku 1618 (Kartografie Praha)

- 5.6 – Dějepis III. (pro gymnázia a střední školy) – Novověk ( SPN )

         (autoři: P.Čornej, M.Hlavačka)

     - Dějepis IV.(pro gymnázia a střední školy) – Nejnovější dějiny ( SPN )

       ( autoři: P.Čornej, J. a J.Kuklíkovi)

                                         - Atlas českých dějin 2.díl – od roku 1618 (Kartografie Praha)

                                         - Atlas světových dějin 2.díl / novověk – 20.stol. / - Kartografie Praha

Čtyřleté studium - 1.r. - Dějepis I. (pro gymnázia a střední školy) Pravěk a starověk (SPN)

           (autoři: Petr Čornej, M. Popelka, V. Válková)

- Dějepis II. ( pro gymnázia a střední školy ) – Středověk a raný novověk (SPN)

   ( autoři: Petr Čornej, I. Čornejová, F. Parkan )

- Atlas českých dějin 1.díl – do roku 1618 (Kartografie Praha)        

- Atlas českých dějin 2.díl – od roku 1618 ( Kartografie Praha )

- Atlas světových dějin 1.díl / pravěk – středověk / - Kartografie Praha

- Atlas světových dějin 2.díl / středověk – novověk/ - Kartografie Praha

- 2.r. – Dějepis II. ( pro gymnázia a střední školy ) –Středověk a raný novověk (SPN)

           ( autoři: P.Čornej, I. Čornejová, F: Parkan)

          - Dějepis III. (pro gymnázia a střední školy) –Novověk ( SPN )

   (autoři: P. Čornej, M.Hlavačka 

  - ATLAS světových dějin 1.díl /pravěk – středověk/ - Kartografie Praha

- ATLAS světových dějin 2.díl / středověk – novověk/ - Kartografie Praha

                                           - ATLAS českých dějin 1.díl – do roku 1618 (Kartografie Praha)

                                           - ATLAS českých dějin 2.díl – od roku 1618 ( Kartografie Praha)

-3.r. - Dějepis III.(pro gymnázia a střední školy)- Novověk SPN )

         ( autoři: P. Čornej, M. Hlavačka )

- Dějepis IV.(pro gymnázia a střední školy) – Nejnovější dějiny ( SPN )

                                             (autoři: P.Čornej, J. aj. Kuklíkovi )

- ATLAS světových dějin 2.díl / novověk – 20.stol. / - Kart.P.

- ATLAS českých dějin 2.díl – od roku 1618 ( Kartografie Praha)