"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Pro tento školní rok bylo pro mladé historiky vypsáno téma " Velké století končí - 1880 - 1920". Porvé byla ustanovena II. kategorie této soutěže pro studenty 1. - 4. ročníků studia ( 16 - 19 let). Ve školním kole jsme měli v I. kategorii 18 soutěžících a ve II. kategorii 12. Do okresního kola 15. 1. 2020 postoupili vfždy 3 nejlepší z každé kategorie. Zde byli úspěšní naši reprezentanti z II. kategorie: Eliška Polívková zvítězila, Vojtěch Ticháček byl druhý a Jan Táborský třetí. Všichni postoupili do krajského kola. V i: kategorii skončila naše Evelína Lokvencová na 3 . - 4. místě. Krajské kol v březnu 2020 se už ale neuskutečnilo v důsledku pandemie Kovid-19.Marie Johánková - školní a okresní garant olympiády z dějepisu

Projektový den byl připraven u příležitosti 500 let od úmrtí Leonarda da Vinci, který svým životem, tvorbou, prací zasáhl téměř do všech oblastí lidského života.

PŘIPOMNĚLI JSME SI 17. LISTOPAD Komponovaným pásmem mluveného slova, promítání, krátkých scének i známých písní jsme si připomněli výročí událostí 17. listopadu 1939 a 1989.Hlavní iniciátorkou i režisérkou pořadu byla učitelka dějepisu Marie Johánková, která pro svoji myšlenku získala nejen vedoucího školního divadelního kroužku Tomáše Javorského, ale i několik dalších učitelů a aktivní studenty z několika tříd. Ve dnech 19. a 20. listopadu se ve školní jídelně uskutečnila tři představení pro naše žáky a jedno pro Univerzitu 3.věku a další zájemce.         

Logickým pokračováním řady soutěžních kol dějepisné olympiády je krajské klání. Naši školu tam reprezentovali žáci Vojtěch Ticháček, Kamil Černý a Tomáš Vrňák. Vojtěch Ticháček zopakoval svůj lońský úspěch a umístil se na 2. místě, čímž si otevřel cestu do národního kola.    Blahopřejeme.

V pátek 8.2.2019 se od 8 hodin konal v jídelně gymnázia komponovaný program k životnímu výročí patrona naší školy. Před studenty nižšího gymnázia se v přednášce Mgr. Marie Johánkové otevřel celý život tohoto chodského barda. Povídání o jeho studiu, rodině, kněžské práci a spisovatelské činnosti bylo doplněno hudebním a pěveckým vystoupením naší školní "selcké muziky" a dramatizovanou četbou z Baarova díla. Na celé akci se podíleli učitelé: M. Johánková, M. Morysková, T. Faschingbauerová, T. Javorský. Za žáky je nutno vyzvednout: K. Bendu (2.6), K. Holou a L. Černou (6.8), E, Faschingbauerovou a l. Vaňkovou (4.8), K. Švecovou (3.8), Pavleovou (5.8).  Zapsala M. Johánková

Úspěšnými představeními jsme připomněli 100 let našeho státu V úterý 23. října se uskutečnila celkem tři představení komponovaného pořadu ke 100. výročí založení samostatného československého státu,který pod vedením učitelky dějepisu Mgr. Marie Johánkové připravili žáci a učitelé naší školy. Pořad byl zaměřený na období první republiky a střídalo se v něm mluvené slovo, scénky, promítání, hudba, zpěv i tanec. V domažlickém kině Čakan se dopoledne konala dvě školní představení a od 17,30 hod. tento program zhlédli zájemci z řad široké veřejnosti, kteří se dostavili v opravdu hojném počtu a po skončení nešetřili slovy chvály na adresu účinkujících studentů. O tom, že se představení skutečně povedlo, svědčí i skutečnost, že o ně projevily zájem ZŠ Komenského i obchodní akademie. Pro jejich žáky budeme hrát 5. listopadu.

Okresní kola v odborných olympiádách vždy zahajuje dějepis. Letos tomu bylo 16. ledna 2019 a naši studenti v něm vybojovali všechna přední místa.

V letošním roce v rámci dějepisu byly přihlášeny do soutěže dvě práce: Eva Žambůrková - Roger Casement

                                                                                                       Sabina Šedová - Ladislav Fink

Prošly školním a okresním kolem a dostaly se do krajského kola, kde S. Šedová obsadila 6. místo a E.Žambůrková 7. příčku.

Krajské kolo dějepisné olympiády se konalo 20. 3. 2018 v Plzni, do kterého se probojovalo 34 žáků 8. a 9. ročníků základní školní docházky. Z našeho gymnázia byl velmi úspěšný Vojtěch Ticháček , který obsadil v obrovské konkurenci 3. místo. Postoupil do celostátního klání, které se konalo v Praze od 21.5. do 25.5.2018, kde naši školu úspěšně reprezentoval.  Letošní téma soutěže bylo" " 1. čs. republika".  Blahopřejeme!

V úterý 16. 1. 2018 se v Domě dětí a mládeže v Domažlicích konalo okresní kolo dějepisné olympiády. Letošní téma se týká  Československé republiky 1918 -38. Naši školu reprezentovali vítězové školního kola : Jan Táborský (2.6), Vojtěch Ticháček (1.6) a Karel Benda (1.6).  Na plné čáře zvítězili a obsadili první tři místa: 1. místo - Jan Táborský, 2. místo - Karel Benda a 3. místo Vojtěch Ticháček. Všichni postoupili do krajského kola v Plzni 20.3.2018. Budeme držet palce.  Mgr. Marie Johánková

V době předvánoční 15.12.2017 mezi naše studenty 2. a 3. ročníků zavítala paní Eva Erbenová, která jako židovská dívka za 2. světové války přežila Terezín, koncentrační tábory a také pochod smrti.

Na konci listopadu na půdě našeho gymnázia proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. Letošní téma se týká 100. výročí založení Československa a období 1. republiky. Celkem se této soutěže zúčastnilo 23 žáků tříd 1.6, 2.6, 3.8 a 4.8. V prosinci byly soutěžní úkoly vyhodnoceny a první místo si vybojoval Jan Táborský (2.6), druhou příčku obsadil Vojtěch Ticháček (1.6) a třetí skončil Karel Benda (1.6). Všichni tři postupují do okresního kola, které proběhne v úterý 16.1.2018v DDM Domino v Domažlicích.

Letošní téma k historickému klání zní " Marie Terezie, Josef II. a jejich reformy". Školního kola se zúčastnilo 18 žáků ze tříd 1.6, 2.6, 3.8, 4.8. Vítězně z tohoto souboje vyšel Jan Táborský z 1.6 a po něm na druhé a třetí příčce skončili Jan František Porazil a Eliška Polívková ze třídy 4.8. Postoupili do lednového okresního kola, kde byl nejúspěšnější Jan Fr. Porazil, který obsadil 3. místo a postoupil do krajského kola, které proběhne v Plzni 20. 3. 2017.