"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

V říjnu 2019 se uskutečnila tradiční společná akce předmětových komisí dějepisu a českého jazyka - návštěva Prahy. V rámci historie jsme absolvovali se studenty 1. ročníků náročnou Královskou cestu a za češtinu jsme navštívili Divadlo na Fidlovačce, kde jsme shlédli divadelní kus Shakespeare ve 120 minutách.

Dne 21.10. 2019 se naše třída 4.8 vydala do zaniklé vesnice v Českém lese na Domažlicku.

V pátek 18. října čekal všechny čtvrté ročníky poslední výlet v doprovodu učitelů. V brzkých hodinách jsme vyrazili do našeho hlavního města a již dopoledne usedli do polstrovaných sedadel divadla Rokoko a vyměnili studium za výborný kulturní zážitek, kterým snímek Želary v režii Pavla Kheka rozhodně byl.

Dne 18. 9. 2019 žáci těchto dvou tříd se zúčastnili výukového semináře v Terezínském památníku. Během celého dne navštěvovali místa spojená s židovským ghettem a koncentrečním táborem v Malé pevnosti. Vyčerpávající informace dostávali od pracovníků Památníku Terezín. Příští rok tento seminář proběhne 22. 9. 2020 a pojedou na něj další dvě třídy na úrovni 2. ročníku.     Johánková

EXKURZE K ORLÍMU HNÍZDU V BERCHTESGADENSKÝCH ALPÁCH 5.  října v 5:30 hodin jsme opustili prostory školy a vyrazili na celodenní exkurzi do Německa s hlavním cílem -návštěvou Orlího hnízda. Cestou jsme minuli spoustu míst s velice bohatou historií. Například jsme projížděli kolem Bad Reichenhallu, což bylo v minulosti jedno z nejbohatších míst díky těžbě soli. Dále jsme dojeli do Berchtesgadenu, kde byl nádherný pohled na hory Watzmann a Hochkalter.Naší první zastávkou byl solný důl Salzbergwerk uvnitř hory Petrsberg. Překvapil nás nejen poutavými podzemními prostory, ale také interaktivním pojetím prohlídkové trasy.Dalším místem, jež jsme navštívili bylo již zmíněné Orlí hnízdo Kehlsteinhaus ve výšce 1834 metrů nad mořem. I přes dlouhé čekání na výtah u vchodu jsme měli spoustu času prohlédnout si okolí a pokochat se nádhernými výhledy.Jako poslední  zastávkou bylo až 200 m hluboké jezero Könnigssee, malebně zasazené v národním parku Berchtesgádenských alp. Zde jsme navštívili zákoutí Mahlers Winkel odkud je jeden z nejkrásnějších výhledů na jezero. Po celou dobu nás doprovázela paní učitelka Johánková a pan učitel Diviš, který nám cestu autobusem zpestřil zajímavým výkladem o historii území, přes něž jsme projížděli. Po celou dobu jsme měli slunečno a oblohu bez mráčků. Celý, velice podařený, ale zároveň i náročný den jsme si všichni užili a ještě si odnesli spousty nových informací o našich sousedech.     Miroslava Kohelová 6.8Orlí hnízdo 201...Orlí hnízdo 201...Orlí hnízdo 201...Orlí hnízdo 201...Orlí hnízdo 201...Orlí hnízdo 201...Orlí hnízdo 201...Orlí hnízdo 201...Gymnázium J.Š. Baara Pivovarská 323, 344 01 Domažlice

I v letošním školním roce se uskutečnila tradiční exkurze do Terezína na odborný seminář v Malé penosti a ve městě - bývalém ghettu. Studenti 4.6 a 6.8 ocenili profesionální práci pracovníků Památníku Terezín. Akce proběhla 21.9.2018.

V pátek 23. 11. 2018 odjely do Prahy na exkurzi všechny první ročníky. Studenti navštívili a prošli celou královskou cestu a večer

Proběhly dvě základní akce: dubnová návštěva Parlamentu ČR s následnou návštěvou Památníku Lidice a červnová návštěva Prahy s procházkou po Královské cestě. První akce byla pro studenty druhých ročníků a korunovační cesta českých králů byla určena všem našim prvákům. 

Dne 20. 9. 2017 studenti tříd 6.8  4.6 odjeli na odborný seminář do Terezína, kde se po celý den seznamovali s problematikou terezínského ghetta za II. světové války. Navštívili též Malou pevnost, která byla za války politickým koncentračním táborem. naši mladí fotografové pořídili řadu zajímavých snímků, které následně v hodinách dějepisu doplnili zamyšlením a rozpravou. Výsledky této práce lze shlédnout na dějepisných nástěnkách proti školní jídelně.

V pondělí 3. dubna 2017 v ranních hodinách vyjely z Domažlic dva autobusy se studenty 2.4, 6.8, 4.6, aby navštívili v Praze Senát a Sněmovnu Parlamentu ČR. Senátem je provázel pan Jan Látka - senátor za okresy Domažlice a Klatovy.

V pátek 14. 10. 2016 se vydaly do Prahy za poznáním třídy 1.4, 3.6 a 5.8. Jejich hlavním programem byla Královská cesta, která s několika zastávkami probíhala od 11,00 do 17,00 hod.. Velmi zdařilým zastavením byla komentovaná prohlídka Staroměstské radnice nebo procházka Novým světem na Hradčanech.

Ve středu 21. 9. 2016 proběhla pro třídy 2.4 a 4.6 exkurze do Terezína, kde za 2.světové války bylo zřízeno gettho pro židovské obyvatelstvo Protektorátu Čechy a Morava a dalších evropských zemí.

V roce, kdy si připomínáme 700 let od narození Karla IV., studenti tříd 1.4, 5.8 a 3.6 navštívili 30. května Prahu, aby si prošli korunovační cestu českých králů. Téměř tříhodinová procházka městy pražskými byla završena návštěvou Divadla v Dlouhé, kde žáci shlédli představení " W. Shakespeare ve 120 minutách".