"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Úkolem ročníkové práce bylo libovolným způsobem zpracovat jakékoliv téma z výuky dějepisu 1. ročníku (pravěk, starověk, středověk). Studenti mohli pracovat jednotlivě, ve dvojicích či větších skupinách. Oni si zvolili možnost pracovat v rámci celé třídy a divadelně ztvárnit osudy G. J. Caesara od narození až k jeho skonu.

V loňském školním roce navštívila prostory Masných krámů v Plzni třída 1.4. Na výstavě gotického umění „Obrazy krásy a spásy“ si studenti vyzkoušeli práci s gotickým chorálem, poznávali detailní práci starých mistrů řezbářů, pokoušeli se jedním slovem vyjádřit své emoce prožitku umocněné kumulací vzácných artefaktů v prosvětleném prostoru výstavní síně. Celou animací studenty provázela edukátorka a kurátorka ZČG paní Marcela Štýbrová. Následovala procházka a prohlídka historického jádra města Plzně s poutavým výkladem pana J. Hlobila.