"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Dne 6. 12. 2019 proběhlo krajské kolo chemické olympiády kategorie A, která je určena pro nejstarší studenty nechemických oborů.

     V pondělí 4. března 2019 se na naší škole uskutečnilo okresní kolo olympiády z chemie kategorie D, která je určena pro 8. a 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky gymnázií.

     Na začátku října umožnila Lékařská fakulta v Plzni registraci do Juniorské univerzity studentům středních škol.

     Ve čtyřech sobotních termínech studenti docházeli na předem určené přednášky.

Mimořádných úspěchů v chemických olympiádách dosáhla naše žákyně  6. ročníku osmiletého studia Alena Osvaldová.

     V úterý 13. 2 2018 se 8 studentů nižšího gymnázia utkalo ve školním kole chemické olympiády. Nominováni byli studenti ze tříd 2.6 a 4.8, kteří získali největší počet bodů z domácího přípravného kola.

    Školní kolo se sestávalo z testu, na který měli soutěžící 120 minut. Po vyhodnocení bylo jasno o vítězi. Tím se stala Adéla Pavleová, za ní skončil Vojtěch Rout a na třetím místě se umístil David Martinec. Všichni ze třídy 4.8 a postupují do okresního kola, které se uskuteční 6. března.

    Jako náhradníci jsou nominováni Libor Votýpka a Štěpán Jeřábek ze třídy 2.6, kteří skončili s minimálním odstupem pod stupni vítězů.

     Všem účastníkům děkujeme za odvedenou práci a přejeme mnoho dalších úspěchů na chemickém poli.

     Studenti naší školy se koncem roku 2017 zúčastnili projektu s názvem „Aktivity podporující přírodovědné vzdělávání nadaných žáků v Plzeňském a Karlovarském kraji“. V rámci projektu absolvovali přednášky, workshopy nebo exkurze v různém časovém rozsahu a s různým zamřením.

      Tim Anderle ze třídy 7.8 absolvoval projekt zaměřený na fyziku, Alžběta Johánková (8.8) na biologii a Alena Osvaldová a Jan a Václav Svobodovi na chemii. Všichni jmenovaní získali náležitá osvědčení.

     V pátek 8. 12. 2017 se uskutečnilo krajské kolo chemické olympiády kategorie A, která je určena pro studenty maturitních ročníků. Naši školu velice úspěšně reprezentovala Alena Osvaldová ze třídy 6.8. Získala 2. místo v konkurenci soutěžících, kteří byli o 2 roky starší. 

     Alena se pravidelně účastní krajských kol olympiád. Nejen v kategorii, do které věkově patří, ale i v kategoriích vyšších. A ještě navíc se umisťuje na stupních vítězů. K úspěchu blahopřejeme a přejeme mnoho dalších.

     Ve středu 11. října 2017 proběhla na naší škole soutěž v přírodovědných předmětech Přírodovědný klokan.

     V pátek 22. 4. 2016 ukončili naši studenti svá klání v chemii. Zúčastnili se krajských kol olympiády napříč kategoriemi.

     V pondělí 8. února 2016 se uskutečnilo školní kolo chemické olympiády kategorie D. Zúčastnilo se celkem 14 žáků ze tříd 2.6. a 4.8.

     V pátek 5. února 2016 se konalo na Univerzitě v Pardubicích "Chemiklání". Jednodenní soutěž pro 3 až 5-ti členné týmy středoškoláků se zájmem o chemii. Týmy řešily soubor úloh na čas.

     Jako každoročně i v letošním školním roce proběhla Chemická olympiáda v různých kategoriích.

   Ve čtvrtek 18.6. 2015 se třída 1.4. pěšky vypravila do domažlické ČOV.