"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru chemie.kresba chemie

 

Předmět chemie je určen žákům nižšího gymnázia (a to třídám - 1.6;2.6;3.8 a 4.8) a studentům prvního až třetího ročníku čtyřletého gymnázia a odpovídajícím ročníkům osmiletého a šestiletého studia. Výuka probíhá v odborné učebně a laboratoři.

Součástí výuky jsou pravidelné laboratorní práce a exkurze. Žáci se zájmem o chemii mají možnost prohloubit a rozšířit své vědomosti v rámci volitelného předmětu Seminář a cvičení z chemie, který je nabízen ve 4. ročníku čtyřletého gymnázia a odpovídajících ročnících osmiletého a šestiletého studia.

Pro talentované žáky je ve škole organizována chemická olympiáda ve všech kategoriích /A,B,C,D/, dále mají možnost účastnit se Letní školy "Chemie pro život", kterou pořádá VŠCHT Praha.

Předmět chemie seznamuje žáky se zákonitostmi struktury a přeměn látek, rozvíjí jejich schopnosti logického úsudku, analýzy příčin a dedukce důsledků přírodních jevů na základě pochopení klíčových principů a podporuje pozitivní vztah k přírodním vědám a přírodě obecně.