"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Pokusím se vám přiblížit svůj zážitek z kurzu tvůrčího psaní pražských Literárních novin. Můj první dojem po schůzce s naším doprovodem panem Petrem Bílkem a všemi účastníky, nebo spíše účastnicemi kurzu, byl spíše skeptický. Nejmladší účastnice kurzu s nejmenšími zkušenostmi se psaním.

Včera 30. 10. 2017 byla v naší škole v budově B u třídy 3.4 instalovaná knihobudka. Knížky si zde můžete vypůjčit a později vrátit, nebo si je vzít a nahradit jinými.

V případě, že doma máte přebytečné knihy, rádi je zde uvítáme.

Hledejte červenou skříň!

Lucie Šimková 5.8

 

Knihobudka

 

 

Naše škola se tradičně zapojila i v loňském roce do podzimního kola projektu „Studenti čtou a píší noviny“ MF Dnes. Vlastní příspěvky, které se následně mohly objevit v celostátním deníku, zpracovávaly třídy 2.4, 4.6 a 6.8. Každá třída také po dobu dvou měsíců dostávala zdarma každodenně výtisky MF Dnes, se kterými studenti aktivně pracovali v rámci výuky publicistického stylu. Jarní kolo bylo zrušeno organizátorem.

Podzimního kola ve školním roce 2014/15 se zúčastní třídy 2.4, 4.6, 6.8.

 

Projekt „Čtení pomáhá“ se snaží studenty motivovat ke čtenářství a filantropii zároveň. Studenti přečtou knihu z nabízeného seznamu, který je rozdělený do tří kategorií podle věku čtenářů. Následně odpoví na pár otázek vztahujících se ke knize a získají 50 korun na svůj virtuální účet. Tuto částku si však nemohou vyzvednout v hotovosti, ale věnují ji někomu, kdo čeká na jejich pomoc. Ze seznamu potřebných si mohou vybrat projekt, který je jim nejbližší - podporu zvířecích útulků, potřeb konkrétního postiženého dítěte či dospělého, seniorů nebo třeba škol a dětí v dalekých oblastech. V loňském školním roce tak přispěli svou aktivní četbou studenti tříd 1.8 a 4.8 přes 22 000 korun.

www.ctenipomaha.cz