"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Ve středu 9.10.2019 se třídy 5.8 a 2.6 zúčastnily divadelního představení v pražském Divadle v Dlouhé.Na programu byla dramatizace novely Jana Otčenáška,

Ve středu 25.9.2019 se třída 3.8 zúčastnila divadelního představení v plzeňském Divadle Alfa, které už několik let připravuje vlastní adaptace děl světové i české klasiky.

Městská knihovna Boženy Němcové v Domažlicích uspořádala ve čtvrtek besedu s jedním z nejznámějších a nejpřekládanějších českých autorů, Ivanem Klímou, který patří ke slavné generaci společně s Milanem Kunderou či Ludvíkem Vaculíkem.

V rámci festivalu filmů pro děti a mládež Juniorfest zavítal na naši školu známý režisér Filip Renč, aby pobesedoval se studenty předposledních a posledních ročníků, kteří navštěvují literární seminář.

 

Ve středu 21. 10. 2015 jsme se spolu se třídami 2.6 a 3.8 vydali na divadelní představení "Kopanec" do divadla V Dlouhé v Praze.

Ve středu 3. 12 . 2014 se naše třída 3-8 společně se třídou 2-6 vydala do Prahy. Už dlouhá cesta autobusem nás velmi znavila a někteří si neuměli představit ještě další dvě hodiny sezení v divadle V Dlouhé.

Ve dnech 5. a 6. listopadu jsme jako studenti 2. ročníku navštívili budovu Českého rozhlasu Plzeň.

Ve středu 9. dubna se rozjely všechny druhé ročníky do Prahy, aby zhlédly divadelní představení v Divadle na Vinohradech.

V úterý 8. 4. naše třída 1.6 navštívila společně s třídou 3.8 Pražské divadlo v Dlouhé.

V pátek 14. března se rozjely dva autobusy studentů druhých ročníků do Prahy. Zde je čekala prohlídka budovy Národního divadla a následně večerní představení Strakonického dudáka v režii J.A. Pitínského.

Stalo se již tradicí, že se čtvrté ročníky každý rok v září, či v říjnu vydávají po stopách Karla Čapka. Ani letos tomu nebylo jinak a 17. září se rozjely dva autobusy směrem k Dobříši, v jejíž blízkosti se nachází spisovatelův památník.

                                       

1.8           Št

2.8           Kr                           dle aktuální nabídky plzeňských divadel, galérií, výstav,

3.8   1.6    Kr  Vg                     v průběhu celého školního roku, zajišťují vyučující ročníku, spojit s D, Vv, Hv

4.8   2.6    Fk  Vg                     (památky města)

1.4   5.8   3.6                   procházka Prahou (spojit s D) a divadlo: Divadlo v Dlouhé 14. 10. 2016,

                                      Shakespeare ve 120 minutách                                                    zajišťuje: Jk, Kr, Fk

2.4   6.8   4.6                   Národní divadlo (prohlídka a představení), spojit s D

                                                                     (duben)                                                     zajišťuje: Pe, Fk, Vg 

                                      v rámci projektu MF Dnes - Studenti čtou a píší noviny - exkurze Český rozhlas Plzeň,

                                       nebo MF Dnes                              (listopad)                               zajišťuje: Jk, Pe        

3.4   7.8   5.6                   Veletržní palác a divadlo dle aktuální nabídky, spojit s D, VV

                                       Židovské město                              (listopad)                            zajišťuje: Pe, Vá, Kr           

                                           

                                                                     

4.4   8.8   6.6                     Strž, K. Čapek (prohlídka s výkladem) 

                                        Vojna (Příbram - pracovní tábor - prohlídka s výkladem) 

                                        procházka sv. Hora, zámek Dobříš

                                        21. 9. 2016 divadlo Plzeň

                                                                                                                                      zajišťuje: Jk, Kr, Vg