"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacích oborů Biologie a Geologie. Integruje část vzdělávacího obsahu Výchovy ke zdraví.

Biologie je určena žákům nižšího gymnázia a prvního až třetího ročníku čtyřletého gymnázia a odpovídajícím ročníkům osmiletého a šestiletého studia. Výuka probíhá v odborné učebně a laboratoři. Je doplňována exkurzemi a tematicky zaměřenými vycházkami. Na povinný předmět Biologie navazuje volitelný přírodovědný blok přírodovědných předmětů ve 3. a 4. ročníku, a to seminář a cvičení z biologie a Genetika a ekologie. Během studia se mohou žáci zapojit do biologické olympiády, ekologické olympiády a Středoškolské odborné činnosti.

Ve vyučování mají žáci získat představu o podstatě života a jeho rozmanitosti, seznámí se se základy evoluce a základy biologického systému. Důraz je kladen na biochemickou podstatu a na problémy související s ochranou životního prostředí.