"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Business English

General introduction

The world of business, business life

´Business´idioms and words

World and work: duties, pay (wages, salaries, benefits)

Recruitment & selection, skills & qualifications

The career ladder: Job interviews, problems at work

Dress code

In the office: doing paperwork

Communication at work: Telephoning, Emails, Formal writing, Correspondence

Finance & banking: At the bank, Having a current account

Borrowing money, personal loan, credit, mortgage

Foreign Exchange

Running a business: business skills

Time & time management

Leadership, stress & stress management

Marketing: buyers & sellers, the market

Competitors, brands

Price

Advertising & promotion

Presentation

Fairs & exhibitions

Money matters: sales & costs

Assets, liabilities

Debt problems, bankruptcy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh témat pro seminář 4. ročníků – An Introduction to Legal English

 1. 1.LAW AND LEGAL ENGLISH. LEGAL EDUCATION.
 • the aim is to show various approaches to legal education in English-speaking countries and the Czech Republic
 • issues relating to admission procedures will be tackled and basic legal professions potentially available to law school graduates will be examined
 • the process of legal translation (source legal text – target legal text) will be introduced
 • rozdíly mezi právním vzděláním v anglicky hovořících zemích a u nás (vstupní požadavky, uplatnění absolventů)
 • problematika překladu právních textů a angličtiny jako dorozumívacího jazyka mezi různými právními systémy
 • úvod do aktuální právní terminologie (termín x právní pojem x právní institut)
 1. 2.THE CONSTITUTIONAL SYSTEM. LEGAL ORDER. LEGISLATIVE PROCEDURE.
 • the main objective is to provide basic information on the system of government in individual common law countries and the Czech Republic
 • the Legal Order of the Czech Republic will be described (sources of law, the structure of legislation)
 • the Legislative Procedure (bills – legislative iniciative – consideration – pass/fail – defair of the veto – publishing/promulgating the Act)
 • ústavní uspořádání většiny anglicky mluvících zemí a České republiky (ústavní pořádek, ústavní orgány, Listina základních práv a svobod)
 • právní řád České republiky, prameny práva, právní předpisy, publikace, platnost x účinnost
 • legislativní proces – návrh zákona, projednání, schválení, odkladné veto, vyhlášení

3.     COMMON LAW AND EQUITY

 • the purpose is to provide with a thorough introduction to concepts, institutions and terminology of the major sources of the law in English-speaking countries, namely common law and equity
 • úvod do angloamerického systému práva (common law x continental law x „EU English“)
 • prameny práva v anglosaských zemích
 1. 4.DIVISION OF LAW. AN INTRODUCTION TO CIVIL LAW.
 • law can be divided and subdivided from different perspectives, the aim will be to show the differences in various groups of legal branches (public x private law, civil x criminal law, substantive x procedural law)
 • civil law (general part): sources of law (focused on The New Civil Code), basic principles, juridical acts, what is „void and null“?, legal presumptions, persons and protection of personal rights, representation, lapse of claim x lapse of time
 • rozdělení práva: veřejné x soukromé, občanské x trestní, hmotné x procesní
 1. 5.PROPERTY LAW. INTELLECTUAL PROPERTY.
 • the aim is to outline the law of property as a major branch of private law
 • property law has been traditionally considered quite difficult; therefore, only an introduction to essential property law concepts in both common and continental law will be provided
 • intellectual property as the property of a person’s mind or mental faculties will be introduced (industrial property rights – trademarks, geographical indications, copyright)
 • věcná práva (pramen = NOZ – absolutní práva majetková), majetek x jmění (nemovité x movité, hmotné x nehmotné), vlastnické právo, držba, spoluvlastnictví, věcná břemena, zástavní právo, právo stavby
 • práva k nehmotným statkům (duševní vlastnictví) – ochranné známky, autorská práva
 1. 6.FAMILY LAW. INHERITANCE LAW.
 • basic family law concepts and terminology, issues regarding the relationship between partners will be outlined (marriage, civil union, common law marriage, cohabitation), property issues (community property etc.), the position of children within family is also dealt with
 • child abduction is considered as one of the controversial issues widely discussed at a national level as well as internationally
 • law of inheritance – the process through which the owner of property disposes of that property after his death; testate x intestate succession
 • rodinné právo – různé druhy partnerství, vznik x zánik manželství, SJM, rodičovství (určení, popírání), příbuzenství, rodičovská práva a povinnosti, zastoupení dítěte, náhradní péče o dítě
 • dědické právo – pozůstalost x dědické právo, zůstavitel, závěť, dědická smlouva, dědění ze zákona, vydědění, nepominutelný dědic
 1. 7.LAW OF OBLIGATIONS: CONTRACTS, DAMAGES.
 • formation, existence and performance of contracts, terminology with respect to the governing rules and principles of making, performing and enforcing obligations established by parties will be included
 • závazkové právo (místo v systému – relativní práva majetková – NOZ) - závazky smluvní a deliktní, vznik x změna x zánik závazků, subjekty a strany závazků, plnění a splnění, zajištění a utvrzení závazků (ručení, smluvní pokuta); smlouvy, odpovědnost za škodu (náhrada škody)
 1. 8.CIVIL PROCEDURE
 • civil procedure is the system of rules and procedures establishing how substantive rights of persons can be claimed and enforced – this unit will introduce basic institutions of, and approaches to, litigation in common law countries in comparison with civil proceedings in the Czech Republic
 • law of torts – a branch historically tied to, and stemming from, common law (what is covered by the law of torts in English-speaking countries is very often assigned to the category of civil delicts in continental law)
 • systém soudů v ČR x UK x USA
 • kroky v civilním řízení (od zahájení do vydání rozhodnutí)
 1. 9.CRIMINAL LAW. CRIMINAL PROCEDURE.
 • an introduction to the basic legal institutions of substantive criminal law pertaining to all crimes
 • the issue of criminal liability, elements of crimes, various approaches to the classification of crimes, the person of a perpetrator, as well as sentencing principles and types of punishment will be dealt with
 • an introduction to the basic concepts and terminology of criminal procedure as applicable primarily in Britain and the United States; the work of the police, prosecutors and criminal courts will be tackled
 • the Czech term „orgány činné v trestním řízení“ is the core institution in Czech criminal procedure (investigative, prosecuting and adjudicating bodies in English) – the English term law enforcement bodies is much wider…
 • trestní právo hmotné – základy trestní odpovědnosti, tresty a ochranná opatření
 • trestní právo procesní - trestní řízení (od podání trestního oznámení do vyhlášení rozsudku)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program semináře anglické a americké literatury

David Lodge

The British Museum Is Falling Down - úryvek

Samuel Becket

Waiting For Godot - ukázka

George Orwell

Animal Farm - úryvek

Virginia Woolf

Mrs. Dalloway - úryvek

James Joyce

Ulysses - úryvek

D.H. Lawrence

Lady Chatterley’s Lover - film

Oscar Wilde

Happy Prince

 

The Picture of Dorian Gray - úryvky

 

The Importance of Being Ernest - ukázka

Emily Brontë

Wuthering Heights

Jane Austen

Emma

J.D. Salinger

A Perfect Day for Banana Fish

Allen Ginsberg

The Howl - úryvek

I. B. Singer

The Cabalist of East Broadway

Flannery O’Connor

A Good Man Is Hard To Find

Joseph Heller

Catch XXII - film

T. Williams

Cat On A Hot Tin Roof - film

F.S. Fitzgerald

Bernice Bobs Her Hair

James Thurber

The Secret Life Of Walter Mitty

John Steinbeck

Of Mice and Men - film

William Faulkner

Rose For Emily

Jack London

To Build A Fire

Ambrose Bierce

One Of The Missing

E.A. Poe

A Cask Of Amontilado

 

The Raven – úryvky, porovnání českých překladů

 

 

Dle možností se uskuteční překladatelská dílna s PhDr. Jiřím Hanušem.