"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Pandemii navzdory a za dodržení všech protiepidemických opatření skládalo během prvního lednového úterý a středy 14 žáků posledních ročníků osmiletého a šestiletého studia ústní zkoušky potřebné pro získání Německého jazykového diplomu (DSD II).

První část zkoušky tvořilo vylosované téma, na jehož přípravu měl každý student 20 minut. Druhou částí byla předem připravená prezentace na téma podle žákova výběru. V obou částech zkoušky se začínalo žákovým monologem, na který navázaly zvídavé otázky zkušební komise. Tu tvořily německou stranou delegovaná předsedkyně Dagmar Osterloh a dvě gymnaziální učitelky němčiny, Mgr. Petra Váchalová a Mgr. Dana Fraňková. Čtyři žáci dosáhli úrovně C1, šest úrovně B2 a čtyři zůstali na úrovni B1, ale celkový výsledek každého uchazeče vyplyne až ze započítání písemné slohové práce a didaktického testu.

Text a foto Jan Pek

DSD leden 2021
DSD leden 2021
DSD leden 2021
DSD leden 2021
DSD leden 2021
DSD leden 2021
DSD leden 2021