"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A


dsd4Koronaviru navzdory, ale při dodržení všech epidemiologických opatření se 13. a 14.října uskutečnily ústní zkoušky uchazečů o získání mezinárodně uznávaného Německého jazykového diplomu DSD I.

Zúčastnilo se jich 15 žáků ze tříd 5.6 a 7.8 a všichni uspěli. Devět žáků dosáhlo úrovně B1 a zbývajících 6 úrovně A2.
Tato zkouška má dvě části – rozhovor na téma navržené zkušební komisí a připravenou prezentaci na téma dle vlastního výběru žáka. Předsedkyní zkušební komise byla německá lektorka Dagmar Osterloh, členkami naše učitelky německého jazyka Mgr. Petra Váchalová a Mgr.Dana Fraňková.
Text a foto Jan Pek

DSD2020
DSD2020
DSD2020
DSD2020