"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Dny od 21. do 25. října strávilo 15 žáků ze tříd 4.6 a 6.8 připravujících se na složení mezinárodních zkoušek DSD (Německý jazykový diplom) ve Vzdělávacím středisku pro mládež v saské obci Bahratal,

která leží přibližně čtvrthodinu jízdy od severočeského hraničního přechodu Petrovice. Spolu s nimi tam odjeli nejen vyučující němčiny Mgr. Petra Váchalová a Jan Pek, ale také stejně početná skupina gymnazistů z Bad Kötztingu. Celý pobyt byl tematicky zaměřen na odpor proti diktátorským režimům. Žáci bydleli na pokojích ve smíšených česko-bavorských skupinách. Hlavní náplní odpoledne po příjezdu byly jazykové animace a hry cílené na navázání kontaktů mezi českými a bavorskými žáky. Úterní dopoledne bylo věnováno práci na hlavním tématu a odpoledne následovala delší turistická vycházka s cílem na skalní vyhlídce. Program uzavřel multikulturní večer, při němž naše skupina představila svoji školu i Chodsko, což završila společným zpěvem písně „Ztratila jsem kajdu“. Středa patřila výletu do Prahy, jehož hlavním bodem byla návštěva Muzea komunismu na náměstí Republiky. Poté následovala prohlídka města, která probíhala opět ve smíšených česko-bavorských skupinách.Ve čtvrtek jsme vyrazili severozápadním směrem, čekala nás saská metropole Drážďany. První polovinu pobytu vyplnila procházka Novým Městem, při níž nám dělal průvodce uprchlík ze Sýrie. Hovořil výborně německy, vyprávěl nám svůj životní příběh a ukázal místa spojená s jeho pobytem v Drážďanech. Seznámil nás také s rozdělením syrského obyvatelstva podle náboženství, které hraje významnou roli v případě různých konfliktů. Odpoledne jsme se rozdělili. Role průvodce české skupiny se ujal Jan Pek, jenž představil hlavní pamětihodnosti města. V pátek už následovalo jen sbalení zavazadel, snídaně, stručné zhodnocení pobytu a rozloučení s lektory.

Text a foto Jan Pek

Sasko 2019
Sasko 2019
Sasko 2019
Sasko 2019
Sasko 2019
Sasko 2019
Sasko 2019
Sasko 2019
Sasko 2019
Sasko 2019
Sasko 2019
Sasko 2019
Sasko 2019
Sasko 2019
Sasko 2019