"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Jako každý rok se naše škola v rámci výuky IVT zapojila do projektu Kraje pro bezpečný internet. I při práci z domova jsme dosáhli vynikajících výsledků.

Projekt KPBI má za cíl naučit se bezpečně chovat v současném kyberprostoru při využívání všech moderních technologií. Je určen nejen pro studenty, ale i jejich rodiče, pedagogy, seniory a další. Účastní se ho všechny kraje a mezi partnery patří ptřeba MVČR, Policie ČR,nebo Microsoft (kpbi.cz)

V rámci výuky IVT jsme se zapojili se třídami vyššího gymnázia. A jako každy rok úspěšně. V současné chvíli jsme v rámci škol druzí v kraji, máme 353 úspěšných řešitelů kvízu+. Jako kraj jsme první v rebuplice. Výsledky

Za aktivní účast a vynikající výsledky všem zúčastněným děkujeme.

 

Josef Lípa