"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Od 12. do 13. 3. 2021 se konala European youth conference, na kterou byl jako jeden z delegátů za ČR delegován i náš student Kamil Černý.

Kamil už delší dobu aktivně pracuje v rámci studentských organizací, jako je SPPK (Studentský parlament Plzeňského kraje), zde zastává post 2. místopředsedy, nebo NPDM (Národní parlament dětí a mládeže), kde nyní působí jako předseda, a taktéž je předsedou naší Studentské rady. A o čem byla EUYC?
Tato konference, která se koná každých 6 měsíců, je místem, kde se sejdou zástupci mládeže z celé Evropy a snaží se řešit a prosazovat cíle evropské mládeže - tzv. Youth goals. V rámci každé členské země funguje tzv. projekt strukturovaného dialogu, jehož cílem je propojovat dialog mládeže s decision makery a lidmi, kteří svým politicko-společenským postavením ovlivňují formování budoucnosti daného státu.
EUYC je instrumentem strukturovaného dialogu na evropské úrovni. Tuto konferenci vždy pořádá předsedající stát EU a nyní to bylo Portugalsko. Za normálních okolností bychom cestovali do malebného města Vila Nova de Gaia, ale kvůli pandemickým opatřením se konference konala online. Celkem je Youth goals 11 a v Portugalsku se diskutovalo nad číslem devět - Prostor a participace všech. Tento bod má ještě dalších svých 7 podtémat, ze kterých byly zpracovány samostatné výstupy. Finální výstup se bude implementovat EUYC ve Slovinsku, které bude příští předsednickou zemí EU.
Pro více informací navštivte www.strukturovanýdialog.cz anebo soc. sítě NPDM.