"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Základní identifikační údaje

Název školy: Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Adresa:
Gymnázium J.Š. Baara
Pivovarská 323
344 01 Domažlice

IČ: 483 429 12
DIČ: není plátcem DPH
IZO: 0483 429 12
REDIZO: 600008908
Tel: 379 414 211
Fax: 379 725 957
www: www.gymdom.cz

ID datové schránky: gwtgiqs

 

Vedení školy:

Mgr. Jana ŠtenglováMgr. Jana Štenglová
ředitelka gymnázia
stenglova [AT] gymdom [DOT] cz

Mgr Vaclav Kozina

Mgr. Václav Kozina

zástupce ředitele
kozina [AT] gymdom [DOT] cz

 

 

 

 

 

Výchovný poradce: Mgr. Jan Anderle - anderle [AT] gymdom [DOT] cz

Metodik prevence: Mgr. Pavlína Vondrašová - vondrasovap [AT] gymdom [DOT] cz

Sekretářka: Radka Nebehajová - anderle [AT] gymdom [DOT] cz

Účetní: Anna Špirková, DiS – spirkova [AT] gymdom [DOT] cz
Ekonomka: Ing. Blanka Straková – hospodarka [AT] gymdom [DOT] cz
Školní kuchyně: Martina Hlavatá – hlavata [AT] gymdom [DOT] cz

Kontakty na členy pedagogického sboru jsou zde.

Pověřenec GDPR: Ing. Petra Mišková – miskova [AT] gymdom [DOT] cz

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Petra Mišková, tel. č. 379 414 213, tel. 379 414 211 (ústředna), k zastižení v kanceláři č. 207 vždy ve čtvrtek od 0800 – 1200 hodin. Gymnázium J. Š. Baara Domažlice, Pivovarská 323, dále jen „škola“ je správcem osobních údajů.  Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS gwtgiqs, emailem na adrese gjsb [AT] gymdom [DOT] cz nebo poštou na adrese Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, 344 42 Domažlice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.