"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Základní identifikační údaje

Název školy: Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323

Adresa:
Gymnázium J.Š. Baara
Pivovarská 323
344 01 Domažlice

IČ: 483 429 12
DIČ: není plátcem DPH
IZO: 0483 429 12
REDIZO: 600008908
Tel: 379 414 211
Fax: 379 725 957
www: www.gymdom.cz

ID datové schránky: gwtgiqs

 

Vedení školy:

Mgr. Jana ŠtenglováMgr. Jana Štenglová
ředitelka gymnázia


Mgr Vaclav Kozina

Mgr. Václav Kozina

zástupce ředitele

 

 

 

 

 

Výchovný poradce: Mgr. Jan Anderle -

Metodik prevence: Mgr. Pavlína Vondrašová -

Sekretářka: Radka Nebehajová -

Účetní: Anna Špirková, DiS –
Ekonomka: Ing. Blanka Straková –
Školní kuchyně: Martina Hlavatá –

Kontakty na členy pedagogického sboru jsou zde.

Pověřenec GDPR: Ing. Petra Mišková –

Jmenovaným pověřencem pro ochranu osobních údajů je Ing. Petra Mišková, tel. č. 379 414 213, tel. 379 414 211 (ústředna), k zastižení v kanceláři č. 207 vždy ve čtvrtek od 0800 – 1200 hodin. Gymnázium J. Š. Baara Domažlice, Pivovarská 323, dále jen „škola“ je správcem osobních údajů.  Na školu je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS gwtgiqs, emailem na adrese nebo poštou na adrese Gymnázium J.Š. Baara, Domažlice, Pivovarská 323, 344 42 Domažlice. Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na školu obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.