"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze dlouhodobě spolupracuje s úspěšnými středními školami při rozvoji a zkvalitňování vzdělávání v přírodovědných oborech. Vybraným středním školám je pak na čtyři roky udělen titul Fakultní škola PřF UK.

Naše gymnázium se fakultní školou stalo již před čtyřmi roky. Vzhledem k úspěšným výsledkům spolupráce nám byl tento titul, který za školu převzala učitelka biologie a chemie Zdeňka Němečková, propůjčen na další období. Pro naši školu z toho vyplývají nové možnosti. Žáci i učitelé se mohou zúčastňovat různých seminářů, exkurzí či stáží pořádaných fakultou i odborných přednášek rozšiřujících studium biologie, chemie, geologie nebo geografie. Velmi důležitá je také možnost pomoci studentům tvořícím odborné práce v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Převzetím titulu Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy na sebe naše gymnázium vzalo také jednu velmi důležitou povinnost, a to umožnění odborné praxe budoucích pedagogů, kteří studují učitelské obory na této fakultě.              

Jan Pek

Fakultni_skola