"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze dlouhodobě spolupracuje s úspěšnými středními školami při rozvoji a zkvalitňování vzdělávání v přírodovědných oborech. Vybraným středním školám je pak na čtyři roky udělen titul Fakultní škola PřF UK.

GJŠB získalo status Fakultní školy PřF UK v Praze. Tento titul propůjčuje děkan fakulty na základě společného návrhu proděkana a pracoviště fakulty na dobu pěti let vybraným, mimořádně kvalitním školám, které realizují kvalitní výuku alespoň dvou přírodovědných předmětů. Výuka je hodnocena po stránce obsahové, z hlediska uplatňování moderních forem a metod i po stránce materiálního a technického zabezpečení. Zohledňuje se také úspěšnost žáků školy v předmětových soutěžích z přírodovědných oborů a přijetí absolventů školy ke studiu na vysokých školách.

Pro naši školu to znamená současně velké závazky i nové možnosti. Závazky souvisí s udržením kvality výuky. Nové možnosti pak poskytuje možnost konzultací studentů i pedagogů s vyučujícími PřF v rámci zajištění kvalitní výuky, pořádání kurzů pro studenty, poskytování výukových prostor nebo materiálního zabezpečení fakulty našim studentům, volný vstup do fakultních sbírek, muzeí i Botanické zahrady.