"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Blíží se okresní kolo 41. ročníku SOČ! Proběhne na naší škole ve středu 3. 4. 2019 od 14 hodin.

Ve středu 28. března proběhlo na naší škole okresní kolo SOČ. Zúčastnilo se celkem 6 studentů ve čtyřech oborech. Všichni postupují do krajského kola, které se koná 25. dubna v Plzni.

Ve středu 28. března se koná na naší škole okresní kolo 40. ročníku SOČ. Soutěž bude probíhat od 14 hodin v budově C, přihlášeno je šest prací. Diváci jsou vítáni.

Ve středu 29. března proběhlo na naší škole okresní kolo 39. ročníku SOČ, kterého se zúčastnili dva studenti z gymnázia a dvě studentky z SOŠ a SOU Horšovský Týn. Tři práce postupovaly do krajského kola, které se konalo ve středu 26. dubna 2017 v Plzni.

Okresní kolo 39. ročníku SOČ se koná ve středu 29. března 2017.

Přihlášení na www.soc.cz/prihlaska, školní koordinátor Mgr. Michal Podestát.

První dubnové odpoledne hostilo Gymnázium J. Š. Baara okresní kolo Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Letos se uskutečnil již 37. ročník této renomované soutěže, která umožňuje studentům uplatnit svůj odborný zájem přesahující rámec středoškolského učiva.

Věnujte pozornost informacím k 37. ročníku SOČ.

Okresní kolo soutěže proběhne ve středu 1. 4. 2015 od 14:00 hodin v učebnách v budově C.

Krásného úspěchu dosáhli naši studenti v národním kole SOČ, které se konalo tento víkend v Plzni. Z krajského kola postoupili Pavel Kůs, Šárka Páchová, Kateřina Karpíšková a trojice autorů Anna Vacíková, Kateřina Jozová a Michaela Suastiková.

Šárka Páchová se v oboru Ekonomika a řízení umístila na 3. místě a získala cenu rektora VŠE.

Pavel Kůs se umístil v oboru Fyzika na 5. místě.

Všem zúčastněným blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Výrazným úspěchem našich studentů skončilo krajské kolo 36. ročníku Středoškolské odborné činnosti (SOČ)

Pondělí 28. 4. 2014 odjezd z vlakového nádraží Domažlice v 6:05, sraz na nádraží v 5:50. V Plzni trolejbusem č. 16 na Opavskou ul. Návrat podle vyhodnocení prací, zletilí mohou odjet samostatně. Na místě pouze malý bufet.

Doprovod H. Slachová, v případě komplikací tel. 605166274.

Středoškolská odborná činnost (SOČ) je soutěž, která umožňuje talentovaným studentům rozvíjet zájem o určitý obor daleko nad rámec školního učiva, učí je vyhledávat, třídit a zpracovávat informace a v neposlední řadě také prezentovat a obhajovat zjištěné poznatky i své názory před odbornou porotou.

Veškeré informace naleznete na www.soc.cz.

Elektronickou přihlášku je třeba podat do konce února 2014. Školní kolo SOČ se koná 12. března od 14 hodin, okresní kolo pak bude 2. dubna 2014. Je potřeba vyhotovit práci písemně, vytištěnou ve dvou exemplářích a svázanou, s vloženou přihláškou, dále prezentaci na cca 10 minut čistého času a je vhodné připravit upoutávku ve formě posteru, který bude od školního roku 2014/2015 již povinný.

V kabinetu IVT jsou k dispozici brožurky pro letošní ročník SOČ.

V pondělí 4. 11. 2013 se koná v Plzni na Gymnáziu L. Pika seminář pro začínající autory SOČ. Začátek v 8:00. Zájemci se nahlásí panu Podestátovi.