"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

logoEUstrukt fondy

 

Příjemce dotace:    Gymnázium J.Š.Baara, Pivovarská 323, Domažlice

Název projektu:      Moderní škola II.

Registrační číslo:     CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013665 

Zahájení realizace projektu:         1. 8. 2019

Ukončení realizace projektu:        31. 7. 2021 

Výše dotace:                                  1 832 043,00

Cíl projektu: 

Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů SŠ

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
  • spolupráce pedagogů SŠ
  • Tandemová výuka v SŠ 

 

Aktivity rozvíjející ICT v SŠ

  • Zapojení ICT technika do výuky v SŠ
  • Využití ICT ve vzdělávání v SŠ 

 

Extrakurikulární a rozvojové aktivity SŠ

  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Projektový den ve škole  

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií 

 

 

Erasmus2

V úterý 12. listopadu 2019 od 15,45 hodin se na naší škole uskutečnil seminář o programu Erasmus+.

Er                                   

Díky schválenému grantu v programu Erasmus+ KA1 absolvují učitelé naší školy, kteří se do projektu zapojili, vzdělávací aktivity v zahraničí.

Tisková zpráva 24/2018

Na téměř tři miliony korun vyšlo vybudování nové odborné učebny jazyků a robotiky na domažlickém gymnáziu.

V sobotu 15. září se uskutečnila tradiční vzpomínková pěší pouť z Klenčí pod Čerchovem do Furthu im Wald inspirovaná putováním manželů Králových z románu J. Š. Baara  ´Lůsy´,

Zaznělo na závěr druhého soutěžního kola Projektu PilsenCUBE II. Dva z pěti týmů, které mohou experimenty na družici realizovat, jsou z našeho gymnázia. PilsenCUBE II je jedinečný  unikátní projekt studentského satelitu, jehož posláním je nasměrovat mladé lidi k vesmírnému programu (pilsencube.cz).

Doc. Masopust

Ve čtvrtek 23. listopadu navštívili naši školu doc. Ing. Jiří Masopust, CSc. a Ing. Ivo Veřtát, Ph.D. z Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, aby žáky seznámili s projektem PilsenCUBE II, což je stavba maličkého studentského satelitu, jehož posláním je nasměrovat mladé lidi k vesmírnému programu.

Do Prahy společně se ve dnech 14. až 16. dubna vydali studenti DSD ze tříd 6.8 a 4.6 společně se studentkami z partnerské dívčí školy Gerhardinger Realschule v Chamu.

Projekt věnovaný aktuální problematice uprchlíků, jehož se spolu s osmi našimi žáky ze tříd 1.4, 2.4 a 3.6 zúčastní skupina jejich vrstevníků z Gymnázia Wernera von Siemense v Regensburgu, pokračoval setkáním v bavorské škole, které bylo zaměřeno na nácvik dalších scén pro chystané dvojjazyčné divadelní představení.

V pondělí 23. listopadu dopoledne zhlédla celá škola v domažlickém kině pásmo k 90. výročí úmrtí J. Š. Baara, v němž se střídalo mluvené slovo s projekcemi historických fotografií, chodskou muzikou a písničkami i s hranými scénkami z Baarových knih.

 Jaká bude naše společná budoucnost, o tom budou rozhodovat i naši žáci

Mimořádně slavnostní ráz měl podpis partnerské smlouvy mezi naším gymnáziem a Gerhardinger Realschule Cham,

Vážení studenti, pomozte nám vybrat nejlepší fotografie na projekt Prométheus. Vyberte z každé kategorie 1 fotku, která se Vám nejvíce líbí a její číslo vložte do schánky, která je umístěna na nástěnce pod fotkami. Téma je Svět očima vědce a to konkrétně matematika, fyzika, biologa a chemika. Děkuje Prométheové.

     Naše škola byla vybrána spolu s dalšími 5 z celého Plzeňského kraje, aby se zúčastnila pilotního projektu Prométheus. Celý projekt je zaměřen na děti se zájmem o techniku a přírodní vědy a je určen pro věkovou kategorii 12 - 16 let.