"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

V říjnu a listopadu 2019 jsme uspořádali fotografickou výstavu na téma " Hudba a její produkce". Členové fotokroužku mohli své snímky nejen vystavit, ale mohli také za ně očekávat nějakou cenu. Výstava byla totiž spojena se soutěží o nejlepší fotografie a ohodnocení vytvořila jak odborná porota, tak i názor veřejnosti. Na výstavu dodalo své fotky 12 mladých fotografů.

V měsíci květnu a červnu se ve vestibulu našeho gymnázia koná podnětná výstava fotografií, které naši studenti zaslali do celostátní soutěže Photocontest 2019. Hlavní místo zaujímají finálové fotografie Martina Ticháčka a Jana Chlada. Jejich snímky byly též vystaveny v galerii Novoměstské radnice v Praze.  Johánková

U příležitosti výročí narození patrona naší školy fotografický kroužek připravil výstavu snímků, které zachycují domažlické gymnázium z pohledu jeho současných studentů.

U příležitosti 150. výročí narození J. Š. Baara naši mladí fotografové připravili výstavu na téma " Baarovo gymnázium objektivem současných studentů". Zajímavé záběry z naší školy si budou moci návštěvníci domažlické knihovny prohlížet po celý březen 2019.

V současné době se chýlí ke konci únorová autorská výstava fotografií členů našeho fotokroužku v prostorách Knihovny B. Němcové v Domažlicích. Podobná výstava se také uskuteční na půdě naší školy v průběhu března a dubna 2018. V obou případech se naši mladí fotografové představí svými snímky, které nejlépe jejich tvorbu charakterizují.                                                                                                                                           Marie Johánková, vedoucí fotokroužku

                                                                              

V pátek 28. dubna 2017 se na půdě domažlické pobočky ČSOB uskutečnila vernisáž fotografické výstavy našeho studenta Martina Ticháčka ze třídy 6.8.  Sada fotografií nese společný název "Život města" a bude k vidění pro návštěvníky až do 30. června. Výstavu svými keramickými výtvory doplňuje pražská herečka a výtvarnice Jana Krausová.

V součsné době probíhají dvě výstavy fotografií našich mladých fotografů. Jedna je v prostorách Knihovny Boženy Němcové v Domažlicích a druhá je instalovaná ve vstupním prostoru naší školy. Devatenáct autorů zde představuje své fotografické zaměření, každý rád zachycuje snímky z jiné oblasti, odlišně vnímá realitu, čas i prostor.

Ve vstupním prostoru našeho gymnázia je instalovaná výstava fotografií z fotovýletu, který se uskutečnil na konci minulého školního roku.

V měsících březnu a dubnu 2016 se ve vestibulu domažlického gymnázia koná autorská výstava našich dvaceti mladých fotografů. Každý z nich představuje dvě až tři fotografie, které ho nejlépe charakterizují. Návštěvníci mohou shlédnout krajiny, portréty, zátiší, žánrové snímky, makrofotografie, atd.. Tato výstava vystřídala soutěžní akci pod názvem "Vzpomínky na léto", která byla vyhodnocena v únoru letošního roku. V květnu členové fotokroužku budou soutěžit ještě jednou, a to se svými " Vzpomínkami na zimu".

V měsících prosinci 2015 a lednu 2016 se v prvním patře budovy gymnázia konala fotografická výstava vzpomínající na studentské vystoupení v kině Čakan k 90. výročí úmrtí J. Š. Baara. O úspěšnosti celé akce svědčí zájem o tuto výstavu, která je studenty i učiteli chválená.

V měsících únoru a březnu 2015 se ve vestibulu našeho gymnázia konala autorská výstava fotografií našich mladých fotografů. Třicet žáků tam představilo své nejzdařilejší snímky za poslední rok svého fotografování. Celkem bylo veřejnosti představeno 66 různorodých fotonámětů, které vedly k zamyšlení i k pokochání se krásami přírody.

V měsíci únoru 2014 se již tradičně koná v Knihovně B. Němcové v Domažlicích výstava fotografií našich studentů - členů fotokroužku.