"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

  

  Na domažlickém gymnáziu má dlouholetou tradici fotokroužek. V současné době má 33 členů a mezi studenty je o práci v tomto kolektivu stále velký zájem. Je to dáno hlavně tím, že se fotografování díky digitalizaci stává přístupnější a dále je i možno vstupovat úpravami do snímků za pomoci speciálních počítačových programů. 

   Základem celoroční činnosti jsou pravidelné tematické soutěže, které vrcholí výstavami fotografií ve vestibulu školy. Soutěžní snímky jsou pak hodnoceny odbornou porotou a zároveň probíhá divácká soutěž o nejlepší fotky. Vítězové jsou vždy odměněni věcnými cenami. Letos se fotilo na téma „ Vzpomínky na léto“.  

   Každoročně pořádáme autorské výstavy. V měsíci únoru vystavujeme v Knihovně Boženy Němcové v Domažlicích a v jarních měsících máme velkou výstavu ve vstupním prostoru naší školy. Letos trvala až do poloviny května, kdy ji vystřídala prezentace fotografií letošního ročníku fotomaratónu. Někteří naši mladí fotografové dokonce přijímají nabídku Fotoklubu při MKS Domažlice, aby se účastnili jeho výstavy o Chodských slavnostech.    

Dále se účastníme řady soutěží, jejichž nabídky k nám postupně docházejí od různých vyhlašovatelů. Památník Lidice pravidelně pořádá fotosoutěž „ Memento vitae“, kterého se rok co rok účastní naši „druháci“. Soutěž je pak vyhodnocena v  Ležákách nebo v Lidicích. Z našich studentů v posledním ročníku nejlépe uspěla Barbora Höllová, která obsadila krásné 2. místo.  

  Nejvíce si ale ceníme úspěšného zapojení do celostátní soutěže Photocontest, která již šestým rokem proběhla od podzimu do jara tohoto školního roku. Po loňském úspěchu Martina Ticháčka, kdy ve finále v kategorii „ Dialog“ obsadil 3. místo, se opět letos do finále probojovala Anna Dadová. V konkurenci 700 fotografů a 1600 soutěžních snímků se do finále protlačilo jen 55 fotografií, které o přízeň odborné poroty usilovaly na Novoměstské radnici v Praze. 

  Dále se pravidelně účastníme populární fotosoutěže časopisu Foto-Video. V letošním 17. ročníku náš fotokroužek v kategorii „ Školy“ obsadil 2. místo a náš student Martin Ticháček v jednotlivcích mezi juniory získal zaslouženou 3. příčku.   

Součástí naší letošní činnosti byly i 2 projekty spojené s fotografováním. Vytvářeli jsme „srovnávací fotografie“ v místech našeho bydliště a po odborném semináři v Terezíně naši žáci svoje dojmy realizovali v akci „ Terezín očima a pocity studentů“. Výsledné práce jsou k vidění v prostorách gymnázia. Letos ještě vystavujeme fotografickou reportáž z již tradiční turistické akce Lenochod a studentského majálesu.   

   Vrcholnou a zároveň nejpopulárnější akcí našeho fotokroužku je „Fotomaratón“, který se odehrává na půdě města Domažlice. Je určen pro naše žáky a také pro veřejnost. Během dvouhodinové akce mají účastníci nafotit záběry ke 4 tématům, které se vztahují k domažlickým prostorám. Ceny za nejzdařilejší snímky věnuje Sdružení rodičů při GJŠB Domažlice. Úspěch fotomaratónu nás vede ke znovu pořádání  této akce. Proto v pátek 20. dubna 2018 jsme uspořádali již jeho 3. ročník, na který byla pozvána i širokou veřejnost. Letos se fotilo podle textů čtyř chodských písniček o Domažlicích. Akce se za příznivého počasí zúčastnilo na 40 fotografů. Každý z nich pak odevzdal ke každé písničce nejzdařilejší snímek svého fotografického lovu a odborná porota složená z členů Fotoklubu Domažlice následně vybrala vítěze. Nejúspěšnější fotografie jsou vystavené ve vestibulu gymnázia.   

Velmi povzbudivé je, že studenti do našeho kroužku stále přicházejí, bez nucení sami fotí školní akce, propagují naše gymnázium a je za nimi vidět kus pěkné práce.   Mnohé jejich fotografie lze shlédnout ve fotogalerii našich webových stránek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Marie Johánková – vedoucí fotokroužku 

Činnost fotokroužku při GYMNÁZIU J. Š. BAARA v Domažlicích ve šk. roce 2013/14

     Členská základna fotokroužku je velmi dobrá. V současné době v něm pracuje 35 studentů a zájem je stále velký. Je to dáno hlavně tím, že se fotografování díky digitalizaci stává přístupnější a dále je i možno vstupovat úpravami do snímků za pomoci speciálních počítačových programů.

     Základem celoroční činnosti jsou pravidelné tři tematické soutěže, které vrcholí výstavami fotografií ve vestibulu školy. Soutěžní snímky jsou pak hodnoceny odbornou porotou a zároveň probíhá divácká soutěž o nejlepší fotky. Vítězové jsou vždy odměněni věcnými cenami. Letos se fotilo na tato témata: „ Barvy podzimu“, „ Nalezené zátiší“ a „ Skupiny“.

     Dále se účastníme okresních, krajských a národních soutěží, jejichž nabídky k nám postupně docházejí od různých vyhlašovatelů. Památník Lidice vyhlásil 3. ročník fotosoutěže „ Lidice očima dnešních dětí“, kterého se účastní naši „druháci“ a bude vyhodnocen v září 2014. A právě v minulém ročníku této soutěže jsme získali v září 2013 2. místo ( T. Kment ). Město Plzeň vyhlásilo soutěž „ Krásy Plzeňského kraje“, a to pro děti do 15 let. Za naši školu jsme měli čtyři želízka v ohni. Nakonec byla velmi úspěšná studentka 2.8 Štěpánka Pikáliová, která obdržela zvláštní cenu primátora města Plzeň. Nejvíce si ale ceníme úspěšného zapojení do celostátní soutěže Photocontest, která již druhým rokem proběhla od podzimu do jara daného školního roku. Po loňském vítězství v kategorii „ Jeden den ve škole“ ( Šárka Zavadilová) a účasti ve finále dalších tří fotografů ( Iveta Tran, Vítězslav Fronk a Martin Fronk) jsme měli velmi dobře nakročeno i letos. Kateřina Karpíšková ze 6.8 měla ve finále tři své snímky a Matěj Klukan z 8.8 fotky dvě. Zúčastnili se vernisáže finálových fotografií na Staroměstské radnici v Praze a přivezli si sebou domů řadu nových podnětů.

     Dále každoročně v měsíci únoru pořádáme autorskou výstavu v Knihovně Boženy Němcové v Domažlicích, kde členové našeho fotokroužku prezentují své nejzdařilejší snímky za uplynulý rok. Někteří naši mladí fotografové dokonce přijímají nabídku Fotoklubu při MKS Domažlice, aby se účastnili jeho výstavy o Chodských slavnostech.

     Také v budově naší školy máme k dispozici výstavní prostory, kde prezentujeme fotodíla našich současných či bývalých členů fotokroužku. Naše fotografie také celoročně zpříjemňují prostředí Domu seniorů ve Kdyni. Po velmi úspěšné výstavě v loňském roce v prostorách bankovního domu ČSOB chystáme pro příští rok podobnou výstavu na témže místě, a to na téma „ Neobvyklé pohledy na Domažlice“.

     Vyvrcholením našeho „ fotoroku“ byla výstava ke 100. výročí rozpoutání 1. světové války, kterou jsme instalovali ve vstupním vestibulu gymnázia. Naši členové nafotili po městech a vesnicích našeho regionu pomníky padlým v této válce a dále zpracovali na základě dobových fotografií, novinových článků či korespondence medailony tří osobností, zapojených do světového válečného konfliktu.

   Velmi povzbudivé je, že studenti do našeho kroužku stále přicházejí, bez nucení sami fotí školní akce, propagují naše gymnázium a je za nimi vidět kus pěkné práce.

                                                                       Marie Johánková – vedoucí fotokroužku

 Ve středu 29. 6. 2016 se uskutečnil turistický fotovýlet pro studenty našeho gymnázia. Zúčastnilo se ho 24 žáků za doprovodu učitelek Marie Johánkové a Lenky Ledvinové. Hlavním cílem výpravy byla sochařská galerie při cestě na Baldov, dále samotný Baldov a Luženičky.

      Členská základna fotokroužku je velmi dobrá. V současné době v něm pracuje 33 studentů a zájem je stále velký. Je to dáno hlavně tím, že se fotografování díky digitalizaci stává přístupnější a dále je i možno vstupovat úpravami do snímků za pomoci speciálních počítačových programů.      Základem celoroční činnosti jsou pravidelné tematické soutěže, které vrcholí výstavami fotografií ve vestibulu školy. Soutěžní snímky jsou  pak hodnoceny odbornou porotou a zároveň probíhá divácká soutěž o nejlepší fotky. Vítězové jsou vždy odměněni věcnými cenami. Letos se fotilo na tato témata: „ Vzpomínky na horké léto“ a „ Vzpomínky na zimu“. I v letošním roce měla velký úspěch autorská výstava všech členů fotokroužku, která zdobila vstupní prostor školy v únoru a březnu 2016.    

  Dále se účastníme okresních, krajských a národních soutěží, jejichž nabídky k nám postupně docházejí od různých vyhlašovatelů. Památník Lidice vyhlásil 5. ročník fotosoutěže „ Memento vitae“, kterého se zúčastnili naši „druháci“ a „třeťáci“. Nejvíce si ale ceníme úspěšného zapojení do celostátní soutěže Photocontest, která již čtvrtým rokem proběhla od podzimu do jara daného školního roku. Po loňské účasti ve finále Petry Melicharové (3.6)  jsme se opět do finále probojovali, a to díky Šárce Zavadilové (6.6), Julii Schnurpfeilové (1.8) a Danielovi Schnurpfeilovi (5.6). Zúčastnili jsme se vernisáže finálových fotografií na Novoměstské radnici v Praze a přivezli si sebou domů řadu nových podnětů. Julie Schnurpfeilová získala v kategorii „Portrét“ 2. místo, její bratr Daniel 3. umístění v kategorii „Krajina“ a Šárka Zavadilová dostala čestné uznání v kategorii „Portrét“.  

    Dále každoročně v měsíci únoru pořádáme autorskou výstavu v Knihovně Boženy Němcové v Domažlicích, kde  členové našeho fotokroužku prezentují své nejzdařilejší snímky za uplynulý rok. Někteří naši mladí fotografové dokonce přijímají nabídku Fotoklubu při MKS Domažlice, aby se účastnili jeho výstavy o Chodských slavnostech ( viz Šárka Zavadilová).       Novou a zároveň nejúspěšnější akcí našeho fotokroužku byl v září 2015 „Fotomaratón“, který se odehrával na půdě města Domažlice. Byl určen pro naše žáky a také pro veřejnost. Během dvouhodinové akce měli účastníci nafotit záběry ke 4 tématům, které si při zahájení vylosovali ( témata: Nohy, Ulice, Dialog, Světlo a stín). Ceny za nejzdařilejší snímky věnovalo Sdružení rodičů při GJŠB Domažlice. Úspěch fotomaratónu nás přivedl na myšlenku, udělat z této akce pravidelnou každoroční tradici. Proto v září 2016 uspořádáme již jeho 2. ročník.

     Také v budově naší školy máme k dispozici výstavní prostory, kde prezentujeme fotodíla našich současných či bývalých členů fotokroužku. Naše fotografie také celoročně zpříjemňují prostředí Domu seniorů ve Kdyni.  Součástí naší letošní činnosti byla i výstava k 90. výročí úmrtí Jindřicha Šimona Baara, kterou jsme instalovali v prvním patře gymnázia. Trvala od prosince 2015 do června 2016. Naši členové nafotili místa spojená se životem a dílem J. Š. Baara a natočili průvodcovský film Baarovým muzeem v Klenčí pod Čechovem. Zároveň k tomuto výročí je připravena i renovaci hlavní nástěnky k osobě J. Š. Baara v přízemí školy. Velmi povzbudivé je, že studenti do našeho kroužku stále přicházejí, bez nucení sami fotí školní akce, propagují naše gymnázium a je za nimi vidět kus pěkné práce.                                                 Marie Johánková – vedoucí fotokroužku      

       Členská základna fotokroužku je velmi dobrá. V současné době v něm pracuje 35 studentů a zájem je stále velký. Je to dáno hlavně tím, že se fotografování díky digitalizaci stává přístupnější a dále je i možno vstupovat úpravami do snímků za pomoci speciálních počítačových programů.     

     Členská základna fotokroužku je velmi dobrá. V současné době v něm pracuje 35 studentů a zájem je stále velký. Je to dáno hlavně tím, že se fotografování díky digitalizaci stává přístupnější a dále je i možno vstupovat úpravami do snímků za pomoci speciálních počítačových programů.

Činnost fotokroužku při GJŠB Domažlice ve školním roce 2012/13

     kresba fotokrouzekV srpnu 2011 došlo ke změně vedoucího fotokroužku, kdy tuto roli po panu Petru Matějkovi převzala paní Marie Johánková. Během dvou školních let se počet členů fotokroužku zvýšil z  28 na 37. Je to dáno hlavně tím, že se fotografování díky digitalizaci stává přístupnější a dále je i možno vstupovat úpravami do snímků za pomoci speciálních počítačových programů. Zároveň jsme v tomto roce dostali darem od našich příznivců dva starší digitální fotoaparáty, které mohou naši členové běžně využívat a fotografovat, i když jim chybí jejich vlastní.

     Základem celoroční činnosti byly 3 tématické soutěže, na jejichž konci byly ve vestibulu školy výstavy fotografií. Tyto soutěžní fotky byly pak hodnoceny odbornou porotou a zároveň probíhala divácká soutěž o nejlepší snímky. Vítězové byly vždy odměněni věcnými cenami. Fotilo se na na následující témata: „ Svět hmyzu “, „ Barvy podzimu “, „ Východy a západy slunce“.

     Dále jsme se účastnili okresních, krajských a národních soutěží, jejichž nabídky k nám postupně docházely od různých vyhlašovatelů. Památník Lidice nabídl fotosoutěž „ Lidice očima dnešních dětí“, která byla vyhodnocena na podzim 2012. Zde jsme zaznamenali velký úspěch, neboť jsme obsadili první dvě místa. 1. místo – Kateřina Vítková ( 7.8) a 2. místo – Martin Fronk ( 8.8). Největšího úspěchu si ale ceníme za umístění v 1. ročníku soutěže Photocontest 2013, do které zaslalo svoje fotografie osm našich mladých fotografů, z nichž čtyři postoupili do finále, kde si z původních 1 100 fotografií konkurovalo již jen 27 snímků. Ve finále měli své soutěžní práce Šárka Zavadilová ( 3.6), Martin Fronk ( 8.8), Vítězslav Fronk ( 5.6) a Iveta Tran ( 3.4). Šárka Zavadilová v kategorii „ Reportáž ze školy“ zvítězila. Všichni finalisté se svojí vedoucí M. Johánkovou a paní ředitelkou J. Štenglovou odjeli společně 6. května do Prahy na Staroměstskou radnici, kde bylo slavnostní vyhlášení výsledků a zároveň vernisáž finálových prací. Vítězná fotografie Š. Zavadilové byla také zveřejněna v časopise Fotovideo.

     Dále jsme měli v měsíci únoru autorskou výstavu v Knihovně Boženy Němcové v Domažlicích, kde 15 členů našeho fotokroužku předvedlo své nejzdařilejší snímky. Naši členové - Šárka Zavadilová ( 2.6), Iveta Tran ( 3.4) a Vítězslav Fronk dokonce přijali nabídku Fotoklubu při MKS Domažlice, aby se účastnili jeho výstavy o letošních Chodských slavnostech. Byla to již druhá nabídka ze strany tohoto fotoklubu na adresu našich studentů, neboť po celý měsíc květen společně vystavovali v prestižním prostoru staré radnice v německém městě Furt im Wald. Rýsuje se zde skvělá spolupráce města Domažlice a našeho gymnázia právě na poli fotografování. Nejvíce oceněnou akcí našeho fotokroužku byla ale v měsíci dubnu 2013 výstava „ Street foto“ v prostorách ČSOB v Domažlicích. Měla velmi kladné ohlasy a tak už se chystáme na další na podzim 2014.

     Také v budově naší školy máme k dispozici výstavní prostory, kde prezentujeme fotodíla našich současných či bývalých členů fotokroužku. Letos na podzim zde chystáme výstavu vietnamského mladého fotografa z Prahy, což zajistila naše členka Iveta Tran.

     Vyvrcholením našeho „ fotoroku“. 2012 byl fotovýlet, během kterého jsme lovili snímky v Horšovském Týně v zámeckém parku, přímo na zámku a na výstavě „ Tři střevíčky pro Popelku“. Výsledky této fotografické akce jsme prezentovali na Dnu otevřených dveří v prosinci 2012 a opět jsme zaznamenali velkou chválu i ze strany veřejnosti. V roce 2013 místo fotovýletu chystáme na září další lákavou akci, a to fotomaratón. Velmi povzbudivé je, že studenti do našeho kroužku stále přicházejí, bez nucení sami fotí školní akce, propagují naše gymnázium a je za nimi vidět kus pěkné práce.

                                                                    Marie Johánková – vedoucí fotokroužku