"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

Divadelní kroužek pro studenty GJŠB je zaměřen na veškeré činnosti související s přípravou divadelního představení - od sepsání scénáře, přes režijní práci, výrobu kulis, až po produkční provedení. Zájemci mohou kontaktovat T. Javorského v kabinetu biologie. Ve školním roce 2020 / 2021 se kroužek bude scházet ve středu od 16:00 do 18:00 ve školní jídelně.

Součástí programu Dne otevřených dveří byla také dvě setkání zájemců o studium a jejich rodičů s vedením školy. Obě byla zakončena krátkým vystoupením členů divadelního kroužku,

Jaké to je, když člověk stane na „prknech, která znamenají svět“, a co tomu předchází, si na vlastní kůži vyzkoušela skupina našich studentů, kteří se na začátku školního roku rozhodli vstoupit do nově založeného divadelního kroužku a hlavně v něm vytrvali a jednou týdně obětovali volný podvečer zkouškám.