"Chceš-li míti synka vola, hleď, ať jemu smrdí škola." (Jindřich Šimon Baar: Paní komisarka)
A A A

V pondělí 21. 10. 2013 byl vyhlášen cvičný požární poplach,

který měl prověřit akceschopnost a efektivitu zásahu hasičského záchranného sboru, ale zejména připravenost žáků a pracovníků školy na řešení krizové situace (=jedné z klíčových kompetencí stanovené Rámcovým vzdělávacím programem).

Cvičná akce simulovala ohrožení zplodinami hoření, proto byla provedena kompletní evakuace včetně vyprošťování žáků a učitelů pomocí nejmodernější techniky a ochranných pomůcek.

Jakkoliv celá akce proběhla organizovaně a bez komplikací, je samozřejmě největším přáním, aby nikdy podobná situace nenastala v reálu.

Cvičný požární ...
Cvičný požární ...
Cvičný požární ...
Cvičný požární ...
Cvičný požární ...
Cvičný požární ...
Cvičný požární ...
Cvičný požární ...
Cvičný požární ...
Cvičný požární ...
Cvičný požární ...
Cvičný požární ...
Cvičný požární ...